Informacja Oddziału GDDK i A w Olsztynie w sprawie zmiany ruchu w obrębie ogrodów działkowych

Email Drukuj PDF

Zmiany ruchu w obrębie ogrodów działkowych w Klebarku Małym

Wjazd do ogródków działkowych od strony drogi krajowej nr 16 będzie możliwy na skrzyżowaniu naprzeciwko wjazdu w ul. Modrzewiową w Wójtowie (poniżej mapka). Na DK16 zostaną postawione znaki informujące, gdzie należy skręcić do ogródków. Do bramy głównej znajdującej się przy zamykanej drodze gminnej dojedzie się wtedy od strony Klebarka Małego jadąc dookoła ogródków od  DK16  albo od ul. Piłsudskiego przez Ostrzeszewo. Jeśli chodzi o komunikację miejską, to będzie jeździć tak jak dotychczas, zatoki autobusowe są przy DK16 i tam też autobusy będą się zatrzymywać. Dojście od/do przystanków będzie tak jak do tej pory.

indeks

        

Źródło: http://www.nawojtowejroli.org/pl/index.php/k2/obwodnica-olsztyna

 

Porozumienie Funduszu i działkowców

Email Drukuj PDF
 

Spotkania z ekologią na terenie ogrodów działkowych Warmii i Mazur, nauka dzieci i młodzieży na temat bogactwa przyrodniczego rodzimej ziemi uprawianej i pielęgnowanej od pokoleń oraz edukacyjne inicjatywy medialne – to ustalenia do współpracy jaką zapoczątkował oficjalnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z działkowcami z Warmii i Mazur. Porozumienie w tej sprawie w dniu 09.01.br podpisali Adam Krzyśków- Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie  Czesław Wojsław – Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców. – To dla nas ważne porozumienie, ponieważ mamy w szeregach związku wielu doświadczonych działkowców, którzy teraz będą mogli szerzej podzielić się swoją wiedzą z najmłodszymi, nauczyć ich szacunku do ziemi i lokalnej przyrody – mówił podczas spotkania prezes Czesław Wojsław.

 Źródło: http://wfosigw.olsztyn.pl/2017/01/13/porozumienie-funduszu-i-dzialkowcow/

 

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Email Drukuj PDF

indeksNowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Więcej…
 

Biuletyn Informacyjny

Email Drukuj PDF

biu sty 17W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in. o uratowanym przez PZD ogrodzie "Bogatka" w Bogatce, o ostetecznym rozstrzygnięciu toczącej się przez wiele lat sprawy związanej z ROD przy Al. Waszyngtona, a także  poznasz wytyczne finansowe dla ROD oraz stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. medlowania w ROD. W związku z atakami medialnymi na PZD opublikowaliśmy także bardzo ważny Apel skierowany do wszystkich działkowców i zarządów ROD. Zachęcamy do czytania.

 

biuletyn informacyjny_9/2016.pdf

 

 

Źródło: www.pzd.pl

 

Formularze

Email Drukuj PDF

folder-documents-iconFormularze do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz sporządzenia sprawozdań i preliminarzy finansowych

Wszystkie zarządy ROD, które chciałyby uzyskać wersję elektroniczną formularzy do przeprowadzenia w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, jak również obowiązujące druki do sporządzenia sprawozdań i opracowania preliminarzy finansowych, prosimy o zwrócenie się do biur okręgów PZD, które nimi dysponują.

Więcej…
 

Zbiór przepisów Związkowych dla wszystkich Zarządów ROD i OZ PZD

Email Drukuj PDF

zbior przepisowInformujemy, że Krajowa Rada PZD wydała oczekiwaną przez zarządy ROD, komisje statutowe i okręgowe zarządy publikację pt. „Zbiór przepisów Związkowych”, które są swego rodzaju kompendium wiedzy na temat funkcjonowania i prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

Więcej…
 


Strona 1 z 218
Reklama

Slajd1


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 176 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 37.948 działek,
  • 1.330,3003 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 31. grudnia 2011 roku