Szkolenie przedstawicieli Okręgów PZD z programu DGCS PZD System

Email Drukuj PDF

dgscW dniach 07-08 lutego 2018 roku w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie w zakresie obsługi programu DGSC PZD System dla przedstawicieli Okręgów wytypowanych do współpracy z ogrodami przy wdrożeniu i stosowaniu w/w programu.

Więcej…
 

Komunikat Prezydium Krajowej Rady

Email Drukuj PDF

images2Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie kradzieży i aktów wandalizmu na terenach ROD

Więcej…
 

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 06.02.2018 r. w sprawie zmiany przepisów prawa wodnego.

Email Drukuj PDF

images1W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, która  w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Wprowadzone ww. ustawą uregulowania, implementujące do polskiego porządku prawnego przepisy unijne (w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej), mają istotne znaczenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Więcej…
 

ROD a problem bezdomności w Polsce.

Email Drukuj PDF

road-1807714  340Na podstawie zeszłorocznych danych statystycznych (dane z lutego 2017 r. z ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych) liczba osób bezdomnych w Polsce szacowana jest obecnie na ok. 33 tys. osób. W sezonie zimowym 2016/17 w całej Polsce z wychłodzenia zmarło 110 osób, blisko połowę z nich stanowili bezdomni.

Więcej…
 

Komunikat w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku

Email Drukuj PDF

mark-41701  340Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.

Więcej…
 

Bezpieczeństwo rodzinnych ogrodów działkowych.

Email Drukuj PDF

window-1861886 960 720.jpgOgrody działkowe od wielu lat borykają się z problemem zapewnienia bezpieczeństwa na ich terenie. Szczególnie trudnym okresem dla ROD pod względem bezpieczeństwa jest sezon jesienno-zimowy.

Więcej…
 


Strona 3 z 264
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku