ZOSTAŁO 6 MIESIĘCY, A DO ZROBIENIA JESZCZE DUŻO...

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie publikuje link, kierujący na stronę internetową Krajowej Rady PZD, gdzie znajduje się artykuł pt: Zostało 6 miesiecy, a do zrobienia dużo...


http://pzd.pl/artykuly/9563/59/Zostalo-6-miesiecy-a-do-zrobienia-jeszcze-duzo.html

 

SPOTKANIE Z POSŁEM ADAMEM ŻYLIŃSKIM

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że w Iławie w biurze poselskim w dniu 08.07.2013 o godz. 11.00 odbyło się spotkanie działkowców z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i Elbląskiego z posłem Adamem Żylińskim z PO., który jest członkiem podkomisji, pracującej nad ustawą o ROD.
W spotkaniu uczestniczyły 4 osoby z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i 3 osoby z Okręgu Elbląskiego z prezesami Okręgowych Zarządów w składzie. W czasie spotkania dokładnie omówiono i przedstawiono nasze racje dotyczące projektu obywatelskiego. Pan Poseł przedstawił również swoje stanowisko w tej sprawie zapewniając, że jest za działkowcami i ogrodami, którym nie stanie się krzywda. Uczestnicy spotkania bardzo dobitnie przedstawili jaką rolę spełnia Związek i jaką by spełnił po przekształceniu w Stowarzyszenie Ogrodowe.
Na zakończenie wręczony został list podpisany w imieniu działkowców przez prezesów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i Elbląskiego. Treść  listu znajduje się pod linkiem poniżej

List do Posła Adama Żylińskiego

 

LIST DO POSŁÓW PODKOMISJI

Email Drukuj PDF

Posłowie PO żądają odwołania przewodniczącego podkomisji rozpatrującej projekt obywatelski. Nie podali powodu, ale wiadomo, że Poseł B. Kownacki chciał szybkiego procedowania. Efekt żądań PO – kolejne opóźnienie prac podkomisji. Na wejście w życie ustawy zostało zaledwie 6 miesięcy, a więc na jej uchwalenie jeszcze mniej.

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że na stronie Krajowej Rady PZD (link poniżej) znajduje się aplikacja za pomocą, której można wysłać list do posłów podkomisji.

http://ocalmyogrody.pl/wyslij-list-do-poslow/

 

EKSPOZYCJA OSIĄGNIĘĆ RODZINNYCH OGRODÓW DZIŁKOWYCH REGIONU IŁAWY

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że w dniu 7 lipca w Iławie odbędzie się ekspozycja osiągnięć Rodzinnych Ogrodów Działkowych regionu Iławy.

Zaqproszenie iławaZaqproszenie1 iława

 

NOWY BIULETYN INFORMACYJNY

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że ukazał się już nowy Biuletyn Informacyjny, który moża znależć pod linkiem poniżej:

Biuletyn Informacyjny nr 6

okładka bi 06

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWY "ŚMIECIOWEJ"

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie przekazuje informacje dotyczące ustawy  "śmieciowej" (informacje znalezione na stronie internetowej Krajowej Rady PZD).

W dniu 17 czerwca wpłynęła do KR PZD odpowiedź Ministra Środowiska w sprawie ustawy „śmieciowej”. Stało się to dzięki pomocy posła Ruchu Palikota - Tomasza Makowskiego (okręg olsztyński).

Minister wskazał, że zgodnie z ustawą „śmieciową” gminy zostały zobowiązane do odbierania śmieci z terenów zamieszkanych. Obowiązek opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Jeżeli więc użytkownik działki zamieszkuje na terenie ROD (a nie zamieszkuje w tym czasie na innej nieruchomości) to ma obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ogrodu. Przy czym „sporadyczne przebywanie na danej nieruchomości np. w zw. z wyjazdem weekendowym w celach rekreacyjnych nie powinno być uznane za zamieszkiwanie w rozumieniu ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach”. W przypadku, gdy działka jest zamieszkiwana w określonych okresach czasu (np. w miesiącach letnich) wówczas to należy złożyć do gminy deklarację z określonymi terminami przebywania na nieruchomości. Tak, aby przebywanie na różnych nieruchomościach zapewniało w sumie opłatę za śmieci za 12 miesięcy.

Ponadto Minister jednoznacznie przesądził, kto ma obowiązek składania i aktualizacji danych zawartych w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do terenów ROD, deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa zarząd ROD. Natomiast użytkownicy działek uiszczają opłatę.

Natomiast, jeżeli gmina potraktuje tereny ROD jako miejsca niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne to również trzeba złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozliczać wywóz śmieci według nowych zasad.

Treść pisma znajduje się pod linkiem poniżej:
Pismo Ministra Środowiska z dnia 13.06.13 r.

 

 


Strona 252 z 293
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku