LIST PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW EUGENIUSZA KONDRACKIEGO DO PREZESÓW ROD

Email Drukuj PDF

Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki wystosował pismo do wszytskich prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w którym informuje o przekazaniu do ogrodów w najbliższym czasie informacji na temat obecnej sytuacji w Związku. Materiały te będą przydatne podczas omawiania obrcnej sytuacji na walnych zebraniach. Zarządy ogrodów, w których takie spotkania miały już miejsce proszeni są o udostepnianie i rozprowadzanie ich wśród działkowców w siedzibach zarzadów bądź na terenie ogrodu.

Z treścią całego listu można zapoznać się pod linkiem.

 

WALNE ZEBRANIE ROD JEZIORAK W IŁAWIE DO MARSZAŁEK SEJMU

Email Drukuj PDF

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jeziorak" w Iławie na walnym zebraniu sprawozdawczym odbytym w dniu 17 marca 2013 r. postanowili wystosować do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz list dotyczący poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Z treścią listu można zapoznać się pod linkiem.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY WS. PROJEKTU PO

Email Drukuj PDF

W dniu 22 marca 2013r. na stronie sejmowej (www.sejm.gov.pl) zamieszczony został projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez grupę posłów PO. Przedmiotowy dokument potwierdza wcześniejsze informacje dotyczące koncepcji PO.
Najważniejsze postanowienia to:

Więcej…
 

WALNE ZEBRANIE ROD "KOLEJARZ" W OLSZTYNIE WYSTOSOWAŁO STANOWISKO DO MARSZAŁEK SEJMU

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie publikuje Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Olsztynie.

Z treścią stanowska można zapoznać się pod linkiem.

 

WALNE ZEBRANIE ROD "SŁONECZNY STOK" W IŁAWIE POPIERA PROJEKT USTAWY

Email Drukuj PDF

Walne Zebranie ROD "Słoneczny Stok" w Iławie w dniu 16.03.2013 r. podjęło stanowisko w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Treść stanowiska prezentujemy poniżej:

Więcej…
 

UCZESTNICY SZKOLENIA W IŁAWIE POPIERAJA OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY

Email Drukuj PDF

W ramach szkolenia działkowców przez Instruktorów Fachowych w ogrodach działkowych, w rejonie szkoleń w Iławie w dniu 15.03.2013r, na ogrodzie ROD ,,Grządka „ w Iławie, odbyło się planowane na 2013 r. szkolenie działkowców z ogrodów, Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego i Kisielic.W szkoleniu tym uczestniczyli; działkowcy, Prezesi ogrodów i Instruktorzy Fachowi, którzy zapoznali się:

  • Z bieżącą sytuacja w Związku – w ramach projektu ustawy o ROD
  • Współpraca z samorządem miejskim w sprawach ogrodów działkowych
  • Modernizacją działek i ogrodów
  • Prześwietlaniem drew i krzewów owocowych
  • Zwalczaniem szkodników - chorób na działce
  • Stosowanie metod w, poprawie struktury gleby
  • Działania w kierunku poprawy ochrony środowiska  w ogrodach.

Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach przyjętego planu pracy Komisji Oświatowej działającej w Okręgu Warmińsko-Mazurskim przez członków tej Komisji;  Jana Kamińskiego, Stefana Opalińskiego i Jarosława Wołodkiewicza.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy szkolenia wystosowali  APEL do parlamentarzystów RP o  poparcie i przyjęcie obywatelskiego projektu o Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Kierownik Szkolenia
/-/ Jan Kamiński

Poniżej prezentujemy treść apelu:

Więcej…
 


Strona 259 z 293
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku