STANOWISKO PREZYDIUM KR PZD W SPRAWIE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTUTUCYJNEGO Z DNIA 11 LIPCA 2012 R

Email Drukuj PDF

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r.


Prawo do obrony przed bezstronnym sądem jest fundamentem państwa prawa. Ustawie o ROD tego prawa odmówiono. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym żaden z uczestników nie bronił praw działkowców. Związkowi, który jako jedyny był gotów to robić, udział w rozprawie ograniczono do odpowiedzi na pytania, bez możliwości zaprezentowania całości argumentacji.

Więcej…
 

KOMUNIKAT PZD

Email Drukuj PDF

W świetle wyroku, który został wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, chcielibyśmy zapewnić, że Związek zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby działkowcom nie stała się krzywda. Dopóki będzie istniała ogólnopolska organizacja działkowców, będzie podejmowała wszelkie środki służące zabezpieczeniu praw swoich członków.

Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera możliwość likwidacji ogrodów działkowych, a wszelkie zagrożenia, które niejednokrotnie sygnalizowaliśmy, stają się aktualne. Bez ochrony gwarantowanej przez ustawę przeciwstawienie się próbom likwidacji ogrodów będzie dużo trudniejsze. Dlatego ważne jest, żeby działkowcy wspólnie podjęli wysiłek obrony ogrodów działkowych, ponieważ teraz możemy liczyć tylko na siebie.
Wkrótce nasza ustawa nie będzie już bronić naszych działek. Dziś działkowcy zostali pozbawieni pewności ochrony swoich praw.

W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zjednoczyć swoje siły i bronić tego, co stanowi dla nas tak wielką wartość – naszych ogrodów działkowych. W szczególności podejmiemy próbę przygotowania obywatelskiego projektu ustawy, o co już dzisiaj apelują indywidualni działkowcy w mailach. W debacie parlamentarnej nie może bowiem zabraknąć naszych argumentów. Argumentów, które płyną z ponad 100 lat naszych doświadczeń, a zwłaszcza ostatnich 20 lat, kiedy zamiast rozwojem ogrodów musieliśmy zajmować się obroną ich bytu.

 

Polski Związek Działkowców

Źródło: ww.pzd.pl

 

KOMUNIKAT PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 2 lipca 2012 r.

Rozprawa   przed   Trybunałem  Konstytucyjnym,  który  rozpatrywał  wniosek  I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, była szeroko komentowana w mediach jeszcze przed posiedzeniem Trybunału. Działkowcy, którzy na ten temat czerpali wiedzę z mediów, mogą czuć się zagubieni, gdyż przedstawiany w większości z nich obraz nie odpowiada rzeczywistości, ale przede wszystkim nie oddaje zagrożenia, jakie dla każdego działkowca może przynieść wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej…
 

WAŻNE INFORMACJE ZE STRONY KRAJOWEJ RADY

Email Drukuj PDF

Prezentujemy poniżej linki z infomacjami zawartymi na stonie Krajowej Rady zachęcamy do zapoznania się z ich treścią:

Materiały zamieszczone z zakładce "Polityka Związku"

http://pzd.pl/polityka-zwiazku.html

Materiały na temat praw, które mogą utracić działkowcy

http://pzd.pl/artykuly/6605/111/Codzienny-informator-KR-PZD-ochrona-dzialkowca-przed-roszczeniami.html

Artykuł "Kim są polscy działkowcy"

http://pzd.pl/artykuly/6732/59/Kim-sa-polscy-dzialkowcy.html

Informacje na temat dodatku specjalnego w Dzienniku Gazecie Prawnej

http://pzd.pl/artykuly/6913/59/Dodatek-specjalny-o-dzialkowcach-w-Dzienniku-Gazecie-Prawnej.html

Materiały z zakładki "Stowarzyszenia"

http://pzd.pl/stowarzyszenia.html

 

POZOSTAWMY FLAGI I BANERY DO 12 LIPCA 2012 R.

Email Drukuj PDF

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wyraża podziękowanie dla wszytskich działkowców i struktur ogrodowych, którzy czynnie włączyli się w ogłoszony przez Krajową Radę "Tydzień protestu polskich działkowców"

Z uwagi na to, że Trubunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dniu 11 lipca 2012 r., Prezydium Krajowej Rady zwraca sie do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych

o pozostawienie do 12 lipca 2012 r. oflagowania ogrodów i banerów z hasłami

 

WYROK TRYBUNAŁU W SPRAWIE USTAWY O ROD ODROCZONY

Email Drukuj PDF

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zostanie ogłoszony w dniu 11 lipca 2012 r. o godz. 9.00

Więcej informacji na tem temat na stronie Krajowej Rady PZD  (link poniżej)

http://pzd.pl/artykuly/7027/59/Wyrok-Trybunalu-Konstytucyjnego-w-sprawie-ustawy-o-ROD-odroczony.html

 


Strona 277 z 295
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku