23-29 CZREWCA TYDZIEŃ PROTESTU POLSKICH DZIAŁKOWCÓW !

Email Drukuj PDF

APEL
Do wszystkich zarządów ROD i wszystkich działkowców


My, działkowcy wybrani przez IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w skład Krajowej Rady Związku, wobec trwających od 22 lat systematycznych ataków na ogrody działkowe, Związek i kolejne ustawy o ogrodach działkowych, a także wobec całkowitego ignorowania stanowiska jednego miliona działkowców zrzeszonych w PZD w tych sprawach, wobec całkowitego pomijania milczeniem naszych problemów przez najwyższe władze Państwa, w tym Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z odbywającym się w dniu 28 czerwca 2012 r. posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał będzie dwa wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznając ją za niekonstytucyjną

zwracamy się do wszystkich zarządów ROD oraz okręgowych zarządów PZD
o podjęcie czynnej obrony naszych praw, tradycji i naszej przyszłości.

Dlatego też Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

ogłasza w dniach 23 – 29 czerwca 2012 r.
Tydzień Protestu Polskich Działkowców

Zwracamy się do wszystkich zarządów ROD, aby w tym czasie oflagować ogrody działkowe w punktach najbardziej widocznych dla społeczeństwa, a także zawiesić na bramach i ogrodzeniach transparenty, banery, plansze, na których zarządy ROD wyrażą swój stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się od 22 lat wokół ogrodów działkowych w Polsce, a także do obecnej ustawy, tradycji, dorobku i przyszłości.
W ten sposób pokażmy naszą jedność i determinację w obronie naszych wartości.

                                                                                                         KRAJOWA RADA
                                                                                                          POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.

 

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY W OBRONIE USTAWY

Email Drukuj PDF

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 maja 2012 r.


w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na dzień 28 czerwca 2012 r. termin rozprawy, na której ustosunkuje się do wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego zaskarżającego w całości ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Na rozpoznanie wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego środowisko działkowców oczekuje od dwóch lat. Przez te dwa lata do wniosku odniosły się setki tysięcy działkowców wskazując w swoich listach, stanowiskach, petycjach, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze służy społeczeństwu Polskiemu. Listy kierowano do Trybunału Konstytucyjnego, ale także do Rządu i Parlamentu.

Więcej…
 

JUBILEUSZ 30-LECIA ROD "FADOM" W IŁAWIE

Email Drukuj PDF

W dniu 26 maja 2012 r. (w sobotę) na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Fadom” w Iławie zorganizowano obchody 30-lecia istnienia ogrodu. 

Więcej…
 

DZIAŁKOWCY! WALCZCIE O SWOJE PRAWA! BROŃCIE USTAWY

Email Drukuj PDF

DZIAŁKOWCY!
Walczcie o swoje prawa! Brońcie swojej ustawy!


Od ponad 22 lat nasze ogrody są atakowane. Dzięki ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i Związkowi, skutecznie bronimy swojego dorobku. Przez ostatnie lata odparliśmy wiele ataków, a zwłaszcza liczne projekty ustaw dążące do ograniczenia, bądź też do całkowitego zniesienia praw polskich działkowców. Te prawa są solą w oku środowisk, które nie mogą zawłaszczyć gruntów zajętych przez ogrody, dopóki istnieje ustawa i Związek. Stąd też od lat trwa oszczercza kampania wymierzona właśnie w te dwa filary, pozwalające ponad milionowi polskich rodzin korzystać z niemal pięciu tysięcy ogrodów. 

Więcej…
 

SPOŁECZNI INSTRUKTORZY Z IŁAWY W OBRONIE USTAWY

Email Drukuj PDF

Poniżej prezentujemy linki ze stanowiskami uczestników narady szkoleniowej SSI w Iławie z okręgu Warmińsko-Mazurskiego

Więcej…
 

ROD "GRZĄDKA" W IŁAWIE AKTYWNIE BRONI USTAWY O ROD

Email Drukuj PDF

Zachęcamy do zapoznania się z listami i stanowiskami działkowców z ROD "Grządka" w Iławie w obrodzie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Poniżej linki z treścia dokumentów

Więcej…
 


Strona 280 z 293
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku