ARTYKUŁ W GAZECIE OLSZTYŃSKIEJ

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie publikuje skan artykułu dotyczącego Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców, który ukazał się na łamach Gazety Olsztyńskiej w dniu 7 czerwca 2013 r.

skan atrykułu z Gazety Olsztyńskiej

UWAGA: Aby móc oglądać skan w pionie po otwarciu pliku należy wybrać  Widok, następnie Obróć widok i na koniec opcję Przeciwnie do ruchu wskazuwek zegara.

 

MANIFESTACJA 5 CZERWCA 2013 - RELACJA

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że w dniu 5 czerwca 2013 roku odbyła się manifestacja działkowców przy Urzędzie Wojeówdzkim w Olsztynie od godz. 11.00 do godziny 12.00. Wzieli w niej udział dzaiłkowcy z naszego regionu, rodziny działkowe, sympatycy działkowców i działek. Przybyli również działkowcy z okręgu Elbląskiego na czele z Panen Prezesem Bolesławem Mikołajczykiem. Wręczono petycję skierowaną do Pana Wojewody (link poniżej). Manifestujący mieli transparenty, flagi oraz czapeczki związkowe oraz rozdawali ulotki. W manifestacji uczestniczyło ok. 350 osób.

pertycja do Pana Wojewody


Hasła przedstawiane przez manifestujących:
„Tak – dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Nie – dla projektu PO”.
„Działkowcy walczą o swoje prawa”.
„Ocalmy Ogrody Działkowe”.
„Protestujemy przeciwko likwidacji PZD”.
„Zachowajmy Ogrody Działkowe dla przyszłych pokoleń”.

Pojawili się również zaproszeni goście: m. in. 

- Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej SLD – Pan Władysław Mańkut.
- Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ – Pan Stanisław Kowalczyk
- Przewodnicżacy  Ruchu Palikota - Pan Janusz Palikot (RP)
- Pan Poseł Adrzej Rozenek (RP)
- Pan Poseł Tomasz Makowski (RP)
- Pan Poseł Adam Rybakowicz (RP)
- Pan Poseł Jerzy Szmit (PIS)
Pan prof. Tadeusz Iwiński (SLD) nie mógł osobiście uczestniczyć w manifestacji, ale przesłał list z popraciem i pozdrowieniami dla uczestników (link poniżej)
list prof. Tadeusza Iwińskiego

Na manifestacji obecni byli liczni przedstawiciele mediów: radio, telewizja oraz prasa.

Zdjęcia znajdują się poniżej

Więcej…
 

NOWE WYDANIA: ZIELONEJ RZECZPOSPOLITEJ, BIULETYNU ORAZ INFORMATORA DZIAŁKOWCA

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że ukazały się już nowe wydania Zielonej Rzeczypospolitej, Biuletynu oraz Informatora Działkowca.

linki znajdują się poniżej:

Zielona Rzeczpospolita

Biuletyn

Informator Działkowca

   

SPOTKANIE W SPRAWIE NOWEJ UCHWAŁY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że 20 maja 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie nowej ustawy o ogrodach działkowych. Działkowcy z naszego regionu spotkali się z Panem Posłem Adamem Żylińskim członkiem podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustawy.

 

KONFERENCJA W SZCZYTNIE

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD informuje, że w Szczytnie w dniu 13.05.2013 r. odbywa się konferecja z udziałem Podsekretarz w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszuli Pasławskiej oraz Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Witolda Wróblewskiego. W programie konferencji m. in. przedstawienie stanowiska w sprawie Obywatelskiego Projektu Ustawy o rodzinnych ogradach działkowych.

 


Strona 294 z 333
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku