Zebrania sprawozdawczo-wyborcze

Email Drukuj PDF
Zgodnie z Regulaminem ROD walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze powinny odbyć się do dnia 30 kwietnia 2010 r. (§ 77).
Prosimy o zgłaszanie do biura OZ (telefonicznie lub listownie) terminów zebrań z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Druki związane z zebraniem są do pobrania w dziale "Druki do pobrania".
 

Aktualna sytuacja w związku

Email Drukuj PDF
Olsztyn, dnia 06.01.2010 r.
Najważniejsze wydarzenia i zadania Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.


Zebrania Sprawozdawcze w ROD.
Zgodnie ze Statutem PZD i Regulaminem ROD w ustawowym terminie odbyło się 176 zebrań sprawozdawczych w tym 4 konferencje delegatów. Nie odbyło się tylko 1 zebranie (choroba Prezesa Ogrodu).W pierwszym terminie odbyło się 10 zebrań. Wszystkie zostały obsłużone przez członków Okręgowego Zarządu, pracowników biura i członków komisji statutowych. Średnia frekwencja 25-30%. Zmiany prezesów nastąpiły w 10 ogrodach. Powtórzone zostały 3 zebrania.
Wiodącymi tematami były:
  • Sytuacja Związku wynikająca z projektu ustawy uwłaszczeniowej PiS,
  • Remonty i inwestycje w ROD,
  • Wysokość opłat na rzecz ogrodu,
  • Bezpieczeństwo i kradzieże w ogrodach.
Zebrania zostały dobrze przeprowadzone i uzgodnione z Okręgowym Zarządem. Wpływ na to miały spotkania z Prezesami, Zarządami i wypracowanie wspólnej metody i sposobu ich organizacji. Bardzo przydatne były materiały opracowane przez Krajowa Radę.
Więcej…
 

Sposoby i terminy składania sprawozdań finansowych ROD za 2009 rok do OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD

Email Drukuj PDF
1) osobiście w terminie bez zgłoszenia przyjazdu

Olsztyn 15-19.03.2010 (poniedziałek - piątek)
godz. 730-1530
miejsce: biuro OZ w Olsztynie
Ełk        26-27.03.2010 (piątek - sobota)
piątek od godz. 800 do soboty godz. 1230
miejsce: Hotel Villa Eden, ul. Armii Krajowej 19A

2) osobiście po uzgodnieniu dokładnego terminu - pozostałe dni

poniedziałek - piątek w godz. 730-1530
miejsce: biuro OZ w Olsztynie

3) za pośrednictwem poczty – przyjęcie bilansu zostanie potwierdzone pocztą (należy podać adres do korespondencji)

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne sprawozdania finansowe wraz z protokołem Ogrodowej Komisji Rewizyjnej, stwierdzającym czy sprawozdanie finansowe kwalifikuje się do przyjęcia oraz uchwałą zatwierdzającą Walnego Zebrania.
Bilanse z Ogrodów, w których nie odbyły się Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w terminie wyznaczonym do składania sprawozdań finansowych wyjątkowo będą przyjmowane bez uchwały. Sprawozdania te będą traktowane jako przyjęte warunkowo. Uchwałę zatwierdzającą należy dostarczyć do OZ PZD niezwłocznie po odbytym Zebraniu.

* Preliminarz finansowy wraz z uchwałą Walnego Zebrania zatwierdzającą należy dostarczyć niezwłocznie po odbytym Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
 

Szkolenia działkowców w OZ

Email Drukuj PDF
Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie w miesiącu marcu br. organizuje szkolenie dla działkowców. Wykłady teoretyczne poprowadzi kadra naukowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W szkoleniu mogą brać udział również osoby nie należące do PZD, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu uprawy, pielęgnowania i ochrony roślin.

Terminy zajęć
03 marzec 2010 r. godz. 1600  - 1830
10 marzec 2010 r. godz. 1600  - 1830
17 marzec 2010 r. godz. 1600  - 1830
24 marzec 2010 r. godz. 1600  - 1830
31 marzec 2010 r. - od godz. 1500 pokaz praktyczny z cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD "Wiarus" w Olsztynie


Więcej informacji  pod nr telefonu  - 89 527 55 12

 


Strona 307 z 307
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku