RELACJA Z NARADY SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWEJ DLA PREZESÓW I KSIĘGOWYCH ROD W WAPLEWIE

Email Drukuj PDF

narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODZgodnie z coroczną tradycją w dniach 20-21 października 2012 r. odbyła się narada szkoleniowo – instruktażowa.  Tym razem wspólna dla prezesów i księgowych z rodzinnych ogrodach działkowych z naszego okręgu. Owo spotkanie było dobrą okazją do omówienia aktualnej sytuacji w Związku, a także do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń na temat  wspólnej pracy dla dobra i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 

W spotkaniu w Waplewie uczestniczyli także przedstawiciele Krajowej Rady. Pierwszego dnia w sobotę swoją obecnością zaszczycił nas sam Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki oraz radca prawny Krajowej Rady Bartłomiej Piech, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Inicjatywy narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODUstawodawczej Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W drugim dniu w niedzielę w naradzie uczestniczyła także zastępca głównego księgowego Hanna Kurdybacha.

W sobotę specjalnie na spotkanie z działkowcami z naszego okręgu przyjechał także Leszek Miller Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W naradzie uczestniczył także prezes Okręgowego Zarządu z Elbląga Bolesław Mikołajczyk.

Więcej…
 

ZMIANA GODZINY ODJAZDU POCIĄGU DO WAPLEWA

Email Drukuj PDF

UWAGA !!!

DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA DLA PREZESÓW I KSIEGOWYCH ROD W DNIACH 20-21 PAŹDZIERNIKA 2012R.

PKP ZMIENIŁ GODZINĘ ODJAZDU POCIĄGU

Z OLSZTYNA DO WAPLEWA

NA GODZINĘ 8:17

 

DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA DLA NOWYCH CZŁONKÓW

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że dla ogrodów z m. Olsztyna i okolic w dniu 07 listopada br.(środa) odbędzie się dodatkowe w tym roku obowiązkowe szkolenie osób ubiegających się o przydział działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i nadania członkowstwa w PZD.  
Termin szkolenia: Środa 07 listopada 2012 r. godz. 16.00
Miejsce szkolenia: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie ul. Mickiewicza 6

 

PROJEKT NOWEJ USTAWY O ROD

Email Drukuj PDF

Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów.

Najważniejsze z postanowień to: swoboda zrzeszania działkowców, respektowanie praw nabytych działkowców, pogodzenie praw gmin i Skarbu Państwa z potrzebą ochrony ROD, gwarancja działek zamiennych przy likwidacji ROD, ochrona interesów działkowców w przypadku roszczeń do terenów ogrodu.

Projekt złożono w dniu 12.10.2012 r. W ciągu 14 dni Marszałek Sejmu powinien wydać postanowienie o jego rejestracji, co umożliwi rozpoczęcie zbierania podpisów obywateli.

TEKST PROJEKTU USTAWY I UZASADNIENIE DOSTEPNY PONIŻEJ POD LINKIEM DO STRONY KRAJOWEJ RADY PZD:

http://pzd.pl/artykuly/8096/113/Projekt-nowej-ustawy-o-ROD.html

 

UCZESTNICY NARAD POPIERAJĄ ZWIĄZKOWY PROJEKT USTAWY

Email Drukuj PDF

Stanowisko uczestników narad
Prezesów, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
które odbyły się w dniach
25 września 2012 r. w Iławie,
01 października 2012 r. w Ełku,
02 i 03 października 2012 r. w Olsztynie.

W sprawie: poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Więcej…
 

INFORMACJA O NARADACH W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ROD

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie uprzejmie informuje, że zorganizowaliśmy cztery narady robocze, na których omówiliśmy podstawowe założenia do projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zapoznano wszystkich uczestników z aktualną sytuacją w naszym Związku. Przedstawiono projekt Statutu Stowarzyszeń. Omówiono uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz zapoznano z wynikami sondażu CBOS na temat opinii o ogrodach działkowych i poinformowano o pracach Krajowej Rada zmierzających do wydania nowej Gazety dla działkowców.

Więcej…
 


Strona 320 z 341
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku