Harmonogram szkoleń dla nowych członków

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 4/2010

Prezydium Okręgowego Zarządu
Warmińsko- Mazurskiego PZD w Olsztynie
z dnia 08 stycznia 2010 r.


W sprawie: ustalenia harmonogramu szkoleń dla nowych działkowców  w Okręgu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


§ 1


Członkowie Prezydium działając zgodnie z § 123 ust. 29 Statutu PZD oraz § 65 ust. 1 Regulaminu ROD ustalili harmonogram szkolenia dla nowych działkowców w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD.


§ 2


Szkolenia dla nowych działkowców odbywać się będą w Olsztynie w okresie jesienno-zimowym (październik – marzec) wiosenno-letnim (kwiecień-wrzesień)
Szkolenia odbywać się będą:
w okresie jesienno-zimowym (październik – marzec) 1 raz w kwartale tj. 1-sza środa m-ca listopada i  1-sza środa m-ca lutego w biurze Okręgowego Zarządu PZD w Olsztynie ul. Kopernika 39 od godz. 1600.
w okresie wiosenno-letnim  (kwiecień-wrzesień) 1 raz w miesiącu tj. w 1-szą środę każdego miesiąca w świetlicy ROD „Armii Krajowej” w Olsztynie ul. Sikorskiego od godz. 1600.
Szkolenia dla nowych działkowców ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym 29 odbywać się będą na wniosek zarządu w świetlicy ogrodu. 


§ 3


Szkolenia dla nowych działkowców w Ełku, Iławie, Ostródzie, Mrągowie, Szczytnie, Lidzbarku-Warmińskim, Giżycku i Kętrzynie odbywać się będą w okresach jesienno-zimowym i  wiosenno-letnim w soboty w uzgodnieniu z Zarządami ROD (w zależności od potrzeb).


§ 4


W celu ustalenia i usprawnienia przeprowadzenia szkoleń dla nowych działkowców zarządy ROD zobowiązane są do zgłaszania kandydatów do Okręgowego Zarządu z tygodniowym wyprzedzeniem przez terminem szkolenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Olsztyn, dnia 08 stycznia 2010 r.

 

ARCHIWALNY HARMONOGRAM

Miasto Miejsce Termin
Olsztyn ROD „Armii Krajowej" ul Sikorskiego (wejście do ogrodu na przeciwko salonu Forda) 07.04.2010 (od godz.1600)
05.05.2010 (od godz.1600)
02.06.2010 (od godz.1600)
07.07.2010 (od godz.1600)
04.08.2010 (od godz.1600)-  przepraszamy odwołane
01.09.2010 (od godz.1600)
ROD „Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym 14.05 2010 (od godz. 1600)
Ełk  ROD „Relaks" ul. Konieczki  *
Iława  ROD „Grządka" ul. Dąbrowskiego  *
Ostróda  ROD „Nenufar" ul. Szosa Elbląska  *
Mrągowo  ROD „Perkoz" ul. Wojska Polskiego  *
Szczytno  ROD „Bogumiła Linki" ul. Działkowa  *
Lidzbark Warmiński  ROD „Mikołaja Kopernika" ul. Ornecka  *
Giżycko ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego ul. Rajska 6  *
Kętrzyn  ROD „Władysława Jagiełły" ul. Jagiełły  *

* terminy szkoleń zależne od ilości zgłoszeń z ogrodów z poszczególnych terenów.

 

Rejonowa Konferencja Szkoleniowa

Email Drukuj PDF

W dniach 7-9 kwietnia 2010 roku w Olsztynie zorganizowana zostanie Rejonowa Konferencja Szkoleniowa dla Społecznej Służby Instruktorskiej

Szkolenie odbędzie się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykłady prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostaną w ogrodzie doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. 

Więcej…
 

Obsługa zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD

Email Drukuj PDF

Prezydium OZ powołało 9 zespołów wraz z koordynatorami, odpowiedzialnymi za obsługę zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD.

Więcej…
 

Ustalenie klucza wyborczego delegatów z ROD

Email Drukuj PDF

Prezydium OZ ustaliło klucz wyborczy delegatów z ROD na Okręgowy Zjazd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie, który odbędzie się w 2011 roku.

Więcej…
 

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze

Email Drukuj PDF
Zgodnie z Regulaminem ROD walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze powinny odbyć się do dnia 30 kwietnia 2010 r. (§ 77).
Prosimy o zgłaszanie do biura OZ (telefonicznie lub listownie) terminów zebrań z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Druki związane z zebraniem są do pobrania w dziale "Druki do pobrania".
 

Aktualna sytuacja w związku

Email Drukuj PDF
Olsztyn, dnia 06.01.2010 r.
Najważniejsze wydarzenia i zadania Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.


Zebrania Sprawozdawcze w ROD.
Zgodnie ze Statutem PZD i Regulaminem ROD w ustawowym terminie odbyło się 176 zebrań sprawozdawczych w tym 4 konferencje delegatów. Nie odbyło się tylko 1 zebranie (choroba Prezesa Ogrodu).W pierwszym terminie odbyło się 10 zebrań. Wszystkie zostały obsłużone przez członków Okręgowego Zarządu, pracowników biura i członków komisji statutowych. Średnia frekwencja 25-30%. Zmiany prezesów nastąpiły w 10 ogrodach. Powtórzone zostały 3 zebrania.
Wiodącymi tematami były:
  • Sytuacja Związku wynikająca z projektu ustawy uwłaszczeniowej PiS,
  • Remonty i inwestycje w ROD,
  • Wysokość opłat na rzecz ogrodu,
  • Bezpieczeństwo i kradzieże w ogrodach.
Zebrania zostały dobrze przeprowadzone i uzgodnione z Okręgowym Zarządem. Wpływ na to miały spotkania z Prezesami, Zarządami i wypracowanie wspólnej metody i sposobu ich organizacji. Bardzo przydatne były materiały opracowane przez Krajowa Radę.
Więcej…
 


Strona 343 z 344
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku