Wniosek w sprawie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Email Drukuj PDF

42749023-Icon-of-man-s-hand-writing-with-pen-Stock-VectorOkręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie umieszcza poniżej wzór wniosku w sprawie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn.

Ponieważ otrzymaliśmy wiele pytań w tej sprawie informujemy, że można ten wzór modyfikować według własnych potrzeb dodając od siebie również swoje argumenty.

Warto też zachęcić wszystkich mieszkańców Olsztyna do włączenia się do naszej akcji. Nie trzeba być działkowcem - wystaczy być mieszkańcem Olsztyna. Sprawa dotyczy nasz wszystkich.

Wzór wniosku w sprawie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn. - wersja WORD

Wzór wniosku w sprawie nowego studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn - wersja pdf

 

Jak zmieniały się parametry działek, altan oraz ogrodzeń

Email Drukuj PDF

folder-303891 640Jak zmieniały się parametry działek, altan oraz ogrodzeń i jakie ma to znaczenie w kontekście naruszeń przepisów PZD przez działkowca?

Przepisy prawne w zakresie parametrów działek, obiektów i urządzeń znajdujących się na działce w ROD zmieniały się w następujący sposób:

Więcej…
 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 4 grudnia 2019 r.

Email Drukuj PDF

check-24849 1280

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie monitorowania zmian w przepisach miejscowych odnoszących się nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD

W dniu 6.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD.

Więcej…
 

Apel do wszystkich ROD z terenu miasta Olsztyn - składajcie wnioski w sprawie studium

Email Drukuj PDF

exclamation-point-2427336 1920Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w dniu 15 listopada br. złożył wniosek do Prezydenta Miasta Olsztyna dotyczący ujęcia wszystkich olsztyńskich ROD jako obszaru zieleni działkowej. Wniosek ten jest reakcją na podjętą przez Radę Miejską w Olsztynie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego studium zagospodarowania przestrzennego. To bardzo ważne, aby w nowym studium obecne tereny ROD były zapisane jako zieleń działkowa, ponieważ od tego zapisu zależy ich dalsze istnienie. Jednocześnie Okręg Warmińsko-Mazurski apeluje do wszystkich ROD w Okręgu, jak i samych działkowców o wysyłanie podobnych wniosków, ponieważ takie prawo przysługuję każdemu mieszkańcowi Olsztyna. Tylko wspólnie można coś zdziałać i osiagnąć cel.

Więcej…
 

Relacja z otwartego szkolenie dla działkowców w Olsztynie 22.11.2019 r.

Email Drukuj PDF

miniaturaDnia 22.11.2019 r. odbyło się szkolenie dla działkowców z Olsztyna i okolic. Zajęcia miały miejsce na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krokus” w Starym Olsztynie. Szkolenie z cięcia roślin sadowniczych oraz z polecanych gatunków roślin do uprawy poprowadził Sebastian Borzymowski, instruktor ds. ogrodniczych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie.

Więcej…
 

Zmiany w miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna

Email Drukuj PDF

folder-303891 640Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Olsztynie trwają obecnie prace nad nowym miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn. Na chwilę obecną na terenie Olsztyna funkcjonuje 27 Rodzinnych Ogrodów Działkowych o powierzchni ok. 210 ha użytkowanej przez niemal 7.000 działkowców. Stanowi to aż 2,5% gruntów miasta Olsztyn.

Więcej…
 


Strona 6 z 312
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku