KOMUNIKAT KZ PZD w sprawie uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy śmieciowej.

Drukuj

check-37583 1280KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 lipca 2019 r.w sprawie uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy śmieciowej.

W dniu 4 lipca odbyło się w Sejmie III czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495), a następnie głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 426 posłów. „Za” oddało głosów – 258, „przeciw” – 142, „wstrzymało się” – 26. W ten sposób, Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy „śmieciowej”.

Przypomnijmy, że uchwalenie ww. ustawy poprzedziły kilkudniowe, wielogodzinne prace podkomisji sejmowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w których posiedzeniach uczestniczyli i „walczyli” o korzystne zapisy dla ROD i działkowców, przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców. Niezależnie od tego, jednostka krajowa PZD przez blisko rok brała udział w konsultacjach społecznych i zgłaszała wiele postulatów w ramach prac legislacyjnych dotyczących ww. projektu ustawy, które toczyły się w Ministerstwie Środowiska, o czym informowaliśmy na bieżącą ROD i działkowców.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy „śmieciowej” system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie przedstawiał się w następujący sposób:

Uchwalona nowelizacja ustawy „śmieciowej” będzie teraz procedowana przez Senat RP. O podjętej przez Senat RP decyzji w sprawie ustawy oraz ostatecznie przyjętych zmianach, będziemy na bieżąco informować ROD i działkowców.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.