INFORMACJA O NARADACH W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ROD

Drukuj

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie uprzejmie informuje, że zorganizowaliśmy cztery narady robocze, na których omówiliśmy podstawowe założenia do projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zapoznano wszystkich uczestników z aktualną sytuacją w naszym Związku. Przedstawiono projekt Statutu Stowarzyszeń. Omówiono uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz zapoznano z wynikami sondażu CBOS na temat opinii o ogrodach działkowych i poinformowano o pracach Krajowej Rada zmierzających do wydania nowej Gazety dla działkowców.

Pierwsza narada odbyła się w Iławie w dniu 25 września 2012 r. w świetlicy ROD „Grządka”, w której uczestniczyło 73 członków z ROD.

Druga odbyła się w Ełku w dniu 01 października 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w której uczestniczyły 54 osoby. Byli to przedstawiciele ogrodów działkowych części mazurskiej naszego województwa od Kętrzyna po Prostki
z 46 ogrodów.

Trzecia narada odbyła się w Olsztynie w dniu 02 października 2012 r. w Sali konferencyjnej PSL, w której uczestniczyło 81 osób, byli to przedstawiciele
48 olsztyńskich ogrodów działkowych.

Czwarta narada odbyła się w Olsztynie w dniu 03 października 2012 r. w Sali konferencyjnej PSL, w której uczestniczyły 83 osoby, przedstawiciele z 82 ogrodów z części warmińskiej naszego województwa.

Na 176 ogrodów z naszego Okręgu w spotkaniach uczestniczyło łącznie
291 osób.

Na wszystkich spotkaniach uczestnicy poruszali sprawy związane z troską o zachowanie ogrodów oraz dotychczasowych praw i przywilejów działkowców.

Nowy projekt ustawy spotkał się z aprobatą i poparciem wszystkich uczestników. Działkowcy wyrazili swoje zadowolenie i dziękują Krajowej Radzie PZD za szybką reakcję w obranie interesów działkowców.  

                                                                                                    Wice Prezes OZ    
                                                                                                 Czesław Wojsław