UCZESTNICY NARAD POPIERAJĄ ZWIĄZKOWY PROJEKT USTAWY

Drukuj

Stanowisko uczestników narad
Prezesów, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
które odbyły się w dniach
25 września 2012 r. w Iławie,
01 października 2012 r. w Ełku,
02 i 03 października 2012 r. w Olsztynie.

W sprawie: poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Uczestnicy narad z okręgu Warmińsko-Mazurskiego jednomyślnie opowiadają się za poparciem obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Rodzinne Ogrodu Działkowe są bardzo ważnym elementem infrastruktury i krajobrazu miast i wsi naszego regionu. Dla wielu ludzi są ich całym życiem. Idea ruchu działkowego w Polsce nie może zostać zaprzepaszczona przez chęć realizacji interesów bogatszej części naszego społeczeństwa czy deweloperów.

Ogrody od lat służyły naszemu społeczeństwu, dlatego aby nadal tak było musimy zjednoczyć się w działaniach dla ich obrony. Razem musimy pokazać naszym parlamentarzystom, że sprawa ogrodów dotyczy znacznej części naszego społeczeństwa. Dlatego uważamy, że propozycja stworzenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD była bardzo dobrą inicjatywą, za którą w tym miejscu chcielibyśmy podziękować Krajowej Radzie jak i wszystkim, którzy uczestniczyli i nadal uczestniczą w procesie jego tworzeniai ulepszania. Tak sprawne i szybkie działania pokazują, że jesteśmy dobrze zorganizowaną, sprawnie funkcjonująca i zarządzaną  organizacją. 

Nasz projekt ustawy zawiera zapisy pozwalające na zachowanie praw działkowców takich jak: odszkodowania, prawo do majątku znajdującego się na działce czy pierwszeństwo osób bliskich  przy zamianie użytkownika działki. Dlatego uważamy, że powinien on być poparty przez wszystkich działkowców a także członków ich rodzin i przyjaciół, bo oni również korzystają z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą posiadanie działki.

Popieramy także i będziemy czynnie wspierać inicjatywę przedstawienia naszego projektu i powszechnego poparcia go przez obywateli naszego kraju. Należy pokazać parlamentarzystom, że nasza propozycja uzyskała aprobatę nie tylko samych działkowcow, ale także znacznej części naszego społeczeństwa. Silne poparcie społeczne pomoże nam w osiągnięci celu jakim jest uchwalenie takiej ustawy o ogrodach działkowych, która przyczyni się do dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Ważne jest by pokazać, że ogrody działkowe to dobro wspólne, o które warto i trzeba walczyć.

                                                                                     W imieniu uczestników narady
                                                                                       Prezes OZ Zbigniew Kołodziejczak