RELACJA Z NARADY SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWEJ DLA PREZESÓW I KSIĘGOWYCH ROD W WAPLEWIE

Drukuj

narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODZgodnie z coroczną tradycją w dniach 20-21 października 2012 r. odbyła się narada szkoleniowo – instruktażowa.  Tym razem wspólna dla prezesów i księgowych z rodzinnych ogrodach działkowych z naszego okręgu. Owo spotkanie było dobrą okazją do omówienia aktualnej sytuacji w Związku, a także do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń na temat  wspólnej pracy dla dobra i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 

W spotkaniu w Waplewie uczestniczyli także przedstawiciele Krajowej Rady. Pierwszego dnia w sobotę swoją obecnością zaszczycił nas sam Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki oraz radca prawny Krajowej Rady Bartłomiej Piech, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Inicjatywy narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODUstawodawczej Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W drugim dniu w niedzielę w naradzie uczestniczyła także zastępca głównego księgowego Hanna Kurdybacha.

W sobotę specjalnie na spotkanie z działkowcami z naszego okręgu przyjechał także Leszek Miller Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W naradzie uczestniczył także prezes Okręgowego Zarządu z Elbląga Bolesław Mikołajczyk.

O godzinie 11.00 naradę otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie Zbigniew Kołodziejczak. Serdecznie przywitał wszystkich zebranych i pochwalił dużą frekwencję przedstawicieli ROD (około 300 osób). Tak duża liczba uczestników tegorocznej narady świadczy o ogromnej świadomości i wrażliwości na temat przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Uczestnicy narady na początku wysłuchali referatu Prezesa Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie Zbigniewa Kołodziejczaka, w którym przedstawił najważniejsze wydarzenia mijającego roku. Głównym tematem wystąpienia były skutki jakie przyniósł działkowcom i Związkowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP z 11 lipca 2012 r., który zakwestionował 24 z 50 zapisów naszej ustawy. Prezes Kołodziejczak przypomniał o wszystkich tegorocznych spotkaniach z prezesami i członkami komisji statutowych. Poinformował również, że 10 osobowa delegacja z naszego okręgu uczestniczyła także w X Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZD, który odbył się w Warszawie w dniu 06 października 2012 r.

Najważniejszym tematem pierwszego dnia spotkania był obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Bartłomiej Piech Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w bardzo dokładny i dostępny sposób przedstawił  wszystkie założenia i treści zawarte w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanym przez prawników i działaczy Polskiego Związku Działkowców. Głównymi założeniami jakimi kierowali się autorzy projektu były przede wszystkim oczekiwania samych działkowców i wytyczne Trybunału Konstytucyjnego wynikające z wyroku i jego uzasadnienia. Najważniejszym celem jaki przyświecał twórcom projektu było natomiast maksymalne zabezpieczenie praw działkowców.

Swoje przemówienie wygłosił także Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. Najważniejszym przesłaniem jakie skierował do wszystkich zebranych a także wszystkich działkowców z naszego okręgu było to, że tylko zjednoczeni jesteśmy silni i tylko wtedy będą się z nami liczyć. Wiadomym jest, że 22 letnia nagonka na PZD jest związana w tym, iż grunty na których dziś użytkujemy nasze działki to „łakomy kąsek” dla deweloperów, którzy bardzo szybko wykupią te tereny od gmin i miast. Prezes Kondracki zaznaczył także, że zapowiedzi polityków i głosy ekspertów wypowiadane tuż po ogłoszeniu wyroku TK, iż wyrok nie skrzywdzi działkowców było i nadal jest nieprawdziwe i wprowadza w błąd. Przecież Polski Związek Działkowców to sami działkowcy, więc próba likwidacji PZD jest równoznaczna z atakiem na każdego pojedynczego działkowca. Wszyscy tworzymy PZD i to nas wszystkich chce się pozbawić działek i prawa do gruntów. Prezes Kondracki zapewniał, że Krajowa Rada pracuje nad budowaniem dla poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez parlamentarzystów. Poprosił jednocześnie wszystkich zebranych, aby wsparli te działania poprzez rozmowy i wizyty w biurach poselskich posłów z naszego województwa.      

Temat projektu ustawy a co za tym idzie także przyszłości istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników narady. Wielu prezesów i księgowych korzystając z okazji więzło udział w dyskusji i zadawało wiele pytań i prosiło o dokładniejsze wyjaśnienie niepewności. Cześć osób podzieliła się także z zebranymi swoimi obawami co do przyszłości istnienia działek i ogrodów.
Podsumowując całą dyskusję należy stwierdzić, że uczestnicy narady bardzo pozytywnie przyjęli informacje związane z obywatelskim projektem ustawy, doceniając pracę jaka została włożona w jego realizację.

W sobotę specjalnie na spotkanie z działkowcami przybył również Leszek Miller Przewodniczący Sojuszu Lwicy Demokratycznej, w towarzystwie posła Tadeusza Iwińskiego oraz Władysława Mańkuta Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej SLD.  

Leszek Miller przypomniał, że to za ich rządów została uchwalona ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Miała ona taką a nie inną treść gdyż uważano, że działkowcom należy się wsparcie ustawodawcy. Zanim została ona uchwalona była sprawdzana zarówno przez prawników sejmowych jak i tych z kancelarii ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Leszek Miller poinformował, że SLD opracował swój projekt ustawy o ogrodach działkowych, który jest  korzystny dla działkowców. Zapewnił jednocześnie wszystkich zebranych, że będzie on forsowany w Sejmie przez posłów SLD, ale nie pozostawią także bez poparcia obywatelskiego projektu ustawy opracowanego przez PZD. Deklaracja Przewodniczącego SLD została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczestników narady.

Głos zabrał także prof. Tadeusz Iwiński jedyny poseł SLD reprezentujący w Sejmie nasze województwo, który zapewnił, że możemy być pewni poparcia SLD tak jak do tej pory. SLD zdaniem posła Iwińskiego zawsze popierał i będzie popierać działkowców w ich dążeniach do spokojnego i pełnoprawnego korzystania z dobrodziejstw działki.

Swoją pozytywną opinię na temat ogrodów działkowych wyraził także Władysław Mańkut Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej SLD. Sam posiadał kiedyś działkę, więc najlepiej wie jak wspaniałym są one miejscem do wypoczynku.

Podsumowując wypowiedzi i spotkanie z Przewodniczącym Millerem i działaczami SLD należy stwierdzić, iż możemy liczyć na ich pełne poparcie i pomoc w walce w obronie ruchu działkowego w Polsce.

Drugi dzień narady poświęcony został zagadnieniom finansowo księgowym, które omówiła Główna Księgowa OZ Marta Rulewska. Głos zabrała także Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zofia Szczecińska-Biernacka, która w swoim wystąpieniu omówiła spostrzeżenia z przeprowadzonych kontroli w ROD. W spotkaniu tym uczestniczyła także zastępcą głównego księgowego z Krajowej Rady Hanna Kurdybacha, która uzupełniała omawianą tematykę i udzielała wyjaśnień.

W niedziele omówiono także zagadnienia statutowe związane z walnymi zebraniami, inwestycjami, obowiązkami Zarządów ROD, ustawą śmieciową.

Spotkanie w tak szerokim gronie było także dobrą okazją do wręczenia odznaczeń związkowych oraz podziękowań dla księgowych ROD „za długoletnią, wzorową pracę na rzecz działkowców i Związku”. ROD „Miodówko” w Miodówku otrzymał puchar z okazji 30-lecia istnienia ogrodu.

Podsumowując całą naradę szkoleniowo - instruktażową jej uczestnicy wyrazili pozytywną opinię na temat jej zorganizowania. Wypracowano wspólne kierunki działania w obronie ruchu ogrodnictwa działkowego, polegające na dotarciu z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do jak największej grupy naszego społeczeństwa.

narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODnarada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODnarada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych ROD
narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODnarada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODnarada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych ROD
narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODnarada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODnarada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych ROD
narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODnarada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych RODRELACJA Z NARADY SZKOLENIOWO-INSTRUKTAŻOWEJ DLA PREZESÓW I KSIĘGOWYCH ROD W WAPLEWIE

Opracowała Agata Cizio