DZIAŁKOWCY Z WARMII I MAZUR POPIERAJA PROJEKT USTAWY O ROD

Drukuj

Zachęcamy do zapoznania sie z treścią listów jakie działkowcy i Zarządy Ogrodów z naszego województwa napisali popierając obywatelski prajekt ustawy o ROD.

Treść listów poniżej:


Olsztyn, 20.11.2012 r.

 

alt

 

Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowna Pani Marszałek !
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Meblarz” w Wadągu województwo warmińsko-mazurskie wyraża pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożonego w dniu 12 października 2012 r. do Pani Marszałek przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej Projektu Ustawy o ROD.

Projekt ten rozwiązuje wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Uwzględnia wszystkie zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego. Gwarantuje nam działkowcom nasze prawa do działki i do gruntów ogrodów. Zapewnia wolność zrzeszania się oraz przekształcenia dotychczasowych struktur ogrodowych w stowarzyszenie  ogrodowe. Projekt ten uwzględnia również interesy Państwa i samorządów lokalnych.

Prosimy Panią Marszałek o jego poparcie i podjecie działań aby Sejm uchwalił ustawę o ROD, gdyż bez ustawy działkowcy nie będą mieli szans na spokojne użytkowanie swoich działek. Niech rozsądek i szacunek dla drugiego człowieka stanowią podstawowe kryteria przed podejmowaniem decyzji w stanowieniu prawa.

                                                                                                              Anna Karczewska
                                                                                                              ROD „Meblarz”


Olsztyn, 16.11.2012 r.

 

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek RP

Zarząd i działkowicze ROD „XX-lecia PRL” w Olsztynie, zapoznając się z treścią obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wyrażamy swoje zadowolenie, że projekt ten spełnia nasze oczekiwania, a jednocześnie uwzględnia zasady dobrowolnego zrzeszania się działkowców i ogrodów w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach. W takim brzmieniu cała ustawa zapewnia nam bezpieczeństwo i stabilność na wiele lat w uprawie naszych ogrodowych poletek.

Prosimy Panią Marszałek o jak najszybsze skierowanie projektu pod obrady Sejmu RP.

                                                                           Z poważaniem
                                                                         w imieniu działkowców
                                                                          Prezes Zarządu
                                                                          Tadeusz Fornal


Rodzinny Ogród Działkowy
„Kabanosik”
O L S Z T Y N

 

Wielce  Szanowna  Pani  Marszałek  Sejmu
Ewa  Kopacz

Przez  22 lata usiłowano rozbić  Polski Związek Działkowy i zlikwidować Ogrody,  a ostatnio  wytoczono  najcięższe działa przeciw nam angażując najwyższe organa Państwowe.  Działkowcy  i nie tylko  zadają pytania: D l a c z e g o ?  Czy jesteśmy ciężarem dla Państwa? – Czy prowadzimy szkodliwą działalność?  -  Czy wyrządzamy krzywdę?

Jest nam działkowcom bardzo przykro że traktuje się nas jak ludzi drugiej kategorii, których można bezkarnie  poniżać, i nie ma znaczenia fakt że to my przez dziesięciolecia budowaliśmy ten kraj i walczyliśmy o sprawiedliwość.  Dlatego pytamy nadal – czy zabieranie działek i niszczenie wieloletniego dorobku naszego Związku można nazwać sprawiedliwością ?  a może to jest „sprawiedliwość po polsku”?.  – Czy wybrańcy narodu będą dumni że skrzywdzą działkowców?.  A co będzie jak Międzynarodowy Trybunał  w Sztrasburgu zakwestionuje wyrok naszego T. K. czy nadal będą panowie sędziowie dumni że wydali tak niesprawiedliwy wyrok.?.

Młodzież  oprócz szkół  ma boiska, stadiony,  -  Dorośli oprócz pracy mają teatry, kina, ośrodki kultury i nie tylko.  Działkowcy mają swoje działki, które sami bez żadnej pomocy urządzaliśmy. Działka była kiedyś i jest dzisiaj  świadczeniem socjalnym dla mniej zamożnych, a działkowcy nie ponoszą żadnej winy że zarobki nasze są 5-krotnie niższe niż w innych krajach, i może to jest powodem że jest nas tak dużo.  Dzisiaj również, przeciętny Polak może wypocząć w czasie urlopu bezpiecznie tylko na działce,  bo na więcej go nie stać.

Obecnie nie pozostaje nam wiele czasu, by wprowadzić  nowy „Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych,” jest on dobry dla działkowców o czym świadczy liczne poparcie w tak krótkim czasie.
Działkowcy mają jednak nadzieję  ze  większość posłów w Sejmie  poprze słuszną sprawę.

                                                                         Z poważaniem w imieniu Zarządu Ogrodu  
                                                                      /----/   Henryk Nowik


Klebark Mały, 19.11.2012 r.

 

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
„Na Wójtowej Roli”
w Klebarku Małym

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Pani Ewa Kopacz

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym, reprezentując ponad dwa tysiące działkowców, zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie działań Polskiego Związku Działkowców w uchwaleniu przez Sejm Obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zaskarżenie ustawy o ROD zbulwersowało środowisko naszych działkowców. Inicjatywa ta utwierdziła nas w przekonaniu, że jest ona jedynie pretekstem do zniesienia przepisów, które skutecznie zabezpieczają nasze nabyte prawa.

Aktualnie w obliczu niekorzystnego dla nas wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11lipca 2012 r. obawiamy się, że w przyszłości możemy utracić ogród, który znajduje się w obszarze atrakcyjnego inwestycyjnie terenu. Niezależnie od tego grozi nam utrata praw, które nabyliśmy dzięki ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 r. Tak przynajmniej wynika z projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego w Sejmie RP przez parlamentarzystów Solidarnej Polski. Ten projekt to zamach na polskie ogrodnictwo działkowe, na ponad milion polskich rodzin działkowców. Zapisy zawarte w tym projekcie pozwalają gminom likwidować ogrody działkowe i przeznaczać ich tereny na dowolne cele. Oczekiwaną przez nas alternatywą jest projekt opracowany przez samych działkowców.

W swoich założeniach gwarantuje dalsze funkcjonowanie ogrodów, zabezpiecza nasze prawa nabyte, zachowuje też mechanizmy i rozwiązania do skutecznego zarządzania Ogrodem. Należy też podnieść, że przedstawiony projekt ustawy w pełni uwzględnia wszystkie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z dnia 11 lipca 2012 wraz z zachowaniem struktur dbających o ogrody i działkowców. To daje nam, jako użytkownikom działek gwarancję stabilizacji i poczucie bezpieczeństwa. Stąd tak bardzo zależy nam na uchwaleniu takiej ustawy.

Ufam, że Pani Marszałek wesprze nasz obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i dołoży wszelkich starań do jego rychłego uchwalenia.

                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                      Prezes ROD
                                                                     Jan Miszkiel

Do wiadomości:

  1. Prezes PZD
  2. Prezes OZ W-M PZD
  3. Zarząd ROD

Klebark Mały, dn.17.11.2012 r.

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Jako użytkownik działki ogrodowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym oraz gospodarz tego ogrodu wyrażałem pełne poparcie dla działań podejmowanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców i Okręgowy W-M Zarząd PZD w Olsztynie, w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nadzieje działkowców legły jednak w gruzach. Trybunał Konstytucyjny w swej biurokratycznej znieczulicy, choć niejedno głośnie, ale zakwestionował nasze prawa, tak istotne dla bytu działkowców. Nowa nadzieja pojawiła się wraz z opracowaniem z inicjatywy Związku i działkowców Obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uważam, że jest to dobry projekt, a proponowana w tym kształcie ustawa oddaje należyty szacunek wielopokoleniowej rzeszy działkowców oraz zachowuje nasze prawa nabyte.
Stąd też zwracam się do Pani Marszałek Sejmu o poparcie i uchwalenie przez Sejm tegoż projektu ustawy. 

 

                                                                        Zdzisław Skulimowski
                                                                         ROD
                                                                          „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym

Do wiadomości:

  1. Prezes PZD
  2. Prezes OZ W-M PZD
  3. Zarząd ROD

Olsztyn, 18.11.2012 r.

 

Pani Marszałek Sejmu RP
Ewa Kopacz
Szanowna Pani Marszałek

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Armii Krajowej” w Olsztynie na swoim posiedzeniu jednogłośnie stwierdził, że posmutniały nastroje wśród działkowców po zapadnięciu wyroku na ustawę z dnia 08.07.2005 r. wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. Przez wiele tygodni krążyły wieści, że ogródki działkowe mimo swej 180 letniej tradycji w Polsce zostaną zlikwidowane.

Nastroje wśród działkowców się zmieniły jak doszła wieść, że powołany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej opracował nowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy masowo zapoznają się z treścią nowego projektu i stwierdzają, że jest korzystny, bo staje w ich obranie, a jednocześnie uwzględnia zalecenia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt po poprawkach znalazł się już w Sejmie.

Pani Marszałek, kierujemy do Pani prośbę, żeby projekt znalazł drogę legislacyjną i był zaprezentowany wszystkim parlamentarzystom i żeby z projektu powstała ustawa prawna zgodna z Konstytucją Polski.

Pani Marszałek, wiemy, że uczyni Pani wszystko, że projekt naszej ustawy stanie się dokumentem prawnym i będzie służył dla dobra wszystkich działkowców.

Pani Marszałek, działkowcy to najbiedniejsza warstwa społeczeństwa. Działki uprawiają przeważnie emeryci o najniższych dochodach. Dla emeryta działka jest skarbem, bo daje spokój, miejsce do spędzania czasu. Emeryci działkowcy nie myślą o chorobach, nie chodzą do lekarzy a to ma duże znaczenie społeczne.        

                                                                           Z wyrazami szacunku
                                                                             W imieniu Zarządu ROD
                                                                           Prezes Mieczysław Król

 


Olsztyn,15.11.2012 r.

 

Pani Marszałek Sejmu RP
Ewa Kopacz

Szanowna Pani Marszałek,

Kilka tygodni minęło kiedy Trybunał Konstytucyjny podważył 24 artykuły ustawy z dnia 08.07.2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie do mnie należy ocena czy decyzja TK była słuszna, ale wiem, że ustawa była dobra, bo broniła interesy działkowców i dawała pewność uprawy działek. Dla mnie jak również dla szerokiej rzeszy działkowców jest ważne, żeby działki nadal istniały, bo przecież w Polsce mają swoją 180-letnią tradycję. Działki służą najbardziej biednej warstwie społeczeństwa takiej, która nie ma pieniędzy na wczasy, a czas wolny wraz z rodziną spędza na swoich działkach.

Po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, większość działkowców żyła w obawie, że działki ogrodowe zostaną zlikwidowane. Dobrze się stało, że został powołany Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który podjął się opracowania projektu ustawy o ROD.

W opracowanym projekcie znalazły się uwagi Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie tak został opracowany, że uwzględnia oczekiwania samych działkowców. Projekt już znalazł się w Sejmie i mamy nadzieje, że Pani Marszałek dołoży wiele starań, żeby projekt ustawy znalazł ścieżkę legislacyjną i zdobył poparcie wśród parlamentarzystów i żeby z projektu powstała ustawa prawnie obowiązująca. Tego oczekują działkowcy.

Pani Marszałek,

Wiem, że rozumie Pani znaczenie i istnienie ogrodów działkowych o czym dała Pani wyraz w swoich wystąpieniach i poprzez Pani projekt naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

                                                                                        Z poważaniem
                                                                                          Mieczysław Król


ROD "Grządka" w Iławie - list do Przewodniczącego Klubu SLD Leszka Milera,

ROD "Grządka" w Iławie - list do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz,

ROD "Grządka" w Iławie - list do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Rafała Grupińskiego,

Zarząd ROD "Zacisze" - list do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.