RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO POPIERA OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY

Drukuj

Rada OPZZ województwa Warmińsko-Mazurskiego skierowała do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz list z poparciem dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Poniżej prezentujemy treść tego listu:

Olsztyn, 22.11.2012 r.

Pani
Marszałek Sejmu RP
Ewa Kopacz

Ogrody działkowe to miejsca odpoczynku dla znacznej grupy naszego społeczeństwa. Działkowcy dbając o swoje działki i ogrody przyczyniają się także do dobrego wizerunku swoich miejscowości.

OPZZ od lat współpracuje z działkowcami i ich los nie jest nam obojętny. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego podważył zgodność z Konstytucją RP znaczną cześć zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Bardzo zaniepokoił nas taki rozwój wydarzeń, gdyż byliśmy przekonani, że ustawa ta jest dobrym aktem prawnym, ale nie zamierzmy podważać tu orzeczeń Trybunału.    Pojawił się natomiast w ostatnim czasie obywatelski projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych opracowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Po zapoznaniu się z jego propozycjami, opowiadamy się za poparciem tych zapisów. Uwzględniają one wszystkie zastrzeżenia na jakie wskazał Trybunał w swoim wyroku z jednoczesnym zachowaniem pozostałych praw, które są akceptowane przez samych działkowców.

Ważnym aspektem sprawy ogrodów działkowych jest fakt, iż ogrody to ludzie i za nimi właśnie się opowiadamy. Działki to dla wielu z nich całe życie. Brak dobrych uregulowań prawnych w tej sprawie może doprowadzić do zniszczenia ich kilkusetletniej tradycji, dlatego zwracamy się do Pani Marszałek z prośbą o przyjęcie pod obrady Sejmu owego projektu, gdyż naszym zdaniem są to dobre zapisy, które przysłużą się całemu społeczeństwu nie tylko samym działkowcom.

                                                                                        Przewodniczący
                                                                                          Warmińsko-Mazurskiej Rady
                                                                                         Wojewódzkiej OPZZ w Olsztynie
                                                                                        Stanisław Kowalczyk