Zebrania sprawozdawczo-wyborcze

Drukuj
Zgodnie z Regulaminem ROD walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze powinny odbyć się do dnia 30 kwietnia 2010 r. (§ 77).
Prosimy o zgłaszanie do biura OZ (telefonicznie lub listownie) terminów zebrań z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Druki związane z zebraniem są do pobrania w dziale "Druki do pobrania".