Harmonogram szkoleń dla nowych członków

Drukuj

Uchwała Nr 4/2010

Prezydium Okręgowego Zarządu
Warmińsko- Mazurskiego PZD w Olsztynie
z dnia 08 stycznia 2010 r.


W sprawie: ustalenia harmonogramu szkoleń dla nowych działkowców  w Okręgu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


§ 1


Członkowie Prezydium działając zgodnie z § 123 ust. 29 Statutu PZD oraz § 65 ust. 1 Regulaminu ROD ustalili harmonogram szkolenia dla nowych działkowców w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD.


§ 2


Szkolenia dla nowych działkowców odbywać się będą w Olsztynie w okresie jesienno-zimowym (październik – marzec) wiosenno-letnim (kwiecień-wrzesień)
Szkolenia odbywać się będą:
w okresie jesienno-zimowym (październik – marzec) 1 raz w kwartale tj. 1-sza środa m-ca listopada i  1-sza środa m-ca lutego w biurze Okręgowego Zarządu PZD w Olsztynie ul. Kopernika 39 od godz. 1600.
w okresie wiosenno-letnim  (kwiecień-wrzesień) 1 raz w miesiącu tj. w 1-szą środę każdego miesiąca w świetlicy ROD „Armii Krajowej” w Olsztynie ul. Sikorskiego od godz. 1600.
Szkolenia dla nowych działkowców ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym 29 odbywać się będą na wniosek zarządu w świetlicy ogrodu. 


§ 3


Szkolenia dla nowych działkowców w Ełku, Iławie, Ostródzie, Mrągowie, Szczytnie, Lidzbarku-Warmińskim, Giżycku i Kętrzynie odbywać się będą w okresach jesienno-zimowym i  wiosenno-letnim w soboty w uzgodnieniu z Zarządami ROD (w zależności od potrzeb).


§ 4


W celu ustalenia i usprawnienia przeprowadzenia szkoleń dla nowych działkowców zarządy ROD zobowiązane są do zgłaszania kandydatów do Okręgowego Zarządu z tygodniowym wyprzedzeniem przez terminem szkolenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Olsztyn, dnia 08 stycznia 2010 r.

 

ARCHIWALNY HARMONOGRAM

Miasto Miejsce Termin
Olsztyn ROD „Armii Krajowej" ul Sikorskiego (wejście do ogrodu na przeciwko salonu Forda) 07.04.2010 (od godz.1600)
05.05.2010 (od godz.1600)
02.06.2010 (od godz.1600)
07.07.2010 (od godz.1600)
04.08.2010 (od godz.1600)-  przepraszamy odwołane
01.09.2010 (od godz.1600)
ROD „Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym 14.05 2010 (od godz. 1600)
Ełk  ROD „Relaks" ul. Konieczki  *
Iława  ROD „Grządka" ul. Dąbrowskiego  *
Ostróda  ROD „Nenufar" ul. Szosa Elbląska  *
Mrągowo  ROD „Perkoz" ul. Wojska Polskiego  *
Szczytno  ROD „Bogumiła Linki" ul. Działkowa  *
Lidzbark Warmiński  ROD „Mikołaja Kopernika" ul. Ornecka  *
Giżycko ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego ul. Rajska 6  *
Kętrzyn  ROD „Władysława Jagiełły" ul. Jagiełły  *

* terminy szkoleń zależne od ilości zgłoszeń z ogrodów z poszczególnych terenów.