Home Inwestycje

INWESTYCJE

Email Drukuj PDF

Dotacje z Okręgu

 

 

 

Dotacje i pożyczki z Krajowej Rady

 

Uchwały

Uchwała Nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

Uchwała Nr 253/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych

Uchwała Nr 254/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie przeznaczenia i rozliczania środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych

Uchwała Nr 255/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD

Uchwały Nr 256/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego Polskiego Związku Działkowców

Uchwała Nr 8/2017 Prezydium OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie z dnia 08.02.2017 w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych remontowych ROD z okręgowego Funduszu Rozwoju ROD

Uchwała Nr 300/2015 Prezydium KR PZD z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu


Uchwała Nr 258/2015 Prezydium KR PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz rozliczania

 

Tabele dot. realizacji planu inwestycji i remontów w ROD 

Tabela B

Tabela C

 

Druki budowlane (WZORY)

 
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku