Działając na podstawie § 109 ust.2 pkt.10 Statutu PZD Uchwałami Nr 119/2016 oraz Nr 124/2016 Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie, powołało oraz ustaliło skład Okręgowej Komisji Oświatowo - Modernizacyjnej:

Skład Okręgowej Komisji Oświatowo-Modernizacyjnej:

1. Kamiński Jan (Wiceprezes OZ) - ROD "Grządka" w Iławie (nadzorujący pracę komisji)
2. Jackiewicz Stefan - Przewodniczący - ROD "Grządka" w Iławie
3. Opaliński Stefan - Wiceprzewodniczący - ROD "Słonecznik" w Iławie
4. Różańska Danuta - ROD "Perkoz" w Mrągowie
5. Gościcka Izabella - Sekretarz - ROD "Za Gajem" w Wójtowie
6. Martyniuk Janusz - ROD "Armii Krajowej" w Olsztynie
7. Orzechowski Henryk - ROD "Witaminy" w Nowym Mieście  Lubawskim
8. Jurczak Stanisław - ROD "1000-lecia PP" w Ełku
9. Królikowski Henryk - ROD "I. Krasickiego" w Lidzbarku Warmińskim
10. Zalewski Stanisław - ROD "Nenufar" w Ostródzie
11. Sienkiewicz Henryk - ROD "Lenpol" w Szczytnie
12. Oniszczuk Ryszard - ROD "W. Kętrzyńskiego" w Giżycku
13. Cegiełka Zdzisław - ROD "Górka" w Ostródzie
14. Kozłowski Krzysztof - ROD "Czynu Partyjnego" w Górowie Iławeckim

Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku