Home Okręgowy Zarząd Posiedzenie Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 28.02.2018 - relacja

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 28.02.2018 - relacja

Email Drukuj PDF
 

images3W dniu 28.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. Obradom przewodniczył Pan Prezes Czesław Wojsław.

 

W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Piotr Gadzikowski - członek Prezydium Krajowej Rady PZD, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego, który omówił aktualną sytuacja w Związku: m.in. nowy Statut PZD, nowe prawo wodne i jego związek z poborem wody w ROD, zmiany w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych i związana z tym potrzeba posiadania  odpowiednich siedzib Zarządów Ogrodów. Dokonano uzupełnienia składu Okręgowego Zarządu. Nowym członkiem Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie została Pani Aneta Piętka Prezes ROD "Marii Konopnickiej" w Olsztynie. Nastąpiły również zmiany w składzie Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD - Pani Elżbieta Góralska Prezes ROD "WKRA" w Nidzicy została członkiem Prezydium, a Pan Jerzy Giezek Prezes ROD "Miejski" w Działdowie został wybrany Pierwszym Wiceprezesem Okręgowego Zarządu.
Sprawy finansowo-księgowe omówiła Pani Marta Rulewska Główna Księgowa Okręgu. Pani Regina Dec Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie przedstawiła najważniejsze informacje dot. badania działalności  Okręgowego Zarządu PZD za 2017 r., sprawozdania finansowego Okręgu za 2017 r. i preliminarza finansowego Okręgu na 2018 r.. Następnie przedstawiono członkom Okręgowego Zarządu sprawozdanie finansowe Okręgu za 2017 r. i preliminarz Okręgu na 2018, które zostały zatwierdzone przez Okręgowy Zarząd.
Omówiony został projekt utworzenia Ośrodka Finansowo-Księgowego przy Okręgu. Członkowie Okręgowego Zarządu uznając potrzebę powstania takiego ośrodka w podjęli decyzje zmierzające do jego powstania w najbliższym czasie.
Następnie Pan Prezes Czesław Wojsław przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu w 2017 r. oraz Plan Pracy Okręgowego Zarządu na 2018 r. Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez Okręgowy Zarząd. Zostały omówione i przedyskutowane najważniejsze zagadnienia dotyczące: tegorocznych Walnych Zebrań Sprawozdawczych ROD; Konkursy w ROD - krajowe i okręgowe; sytuacja prawna gruntów w ROD; modernizacja ogrodów i związane z nimi inwestycje i remonty oraz pozyskiwanie środków unijnych na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych z naszego regionu. Na 38 członków Okręgowego Zarządu w głosowaniu wzięło udział 30 członków. Komisja Uchwał i Wniosków stwierdziła prawomocność podejmowanych uchwał.

DSC 0329

DSC 0333

DSC 0334

Agnieszka Michno
sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku