ZEBRANIE Z DNIA 22 LUTEGO 2013 R.

Drukuj

Porządek  Zebrania Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
w dniu 21.02.2013 r.

 1.  Otwarcie i przedstawienie porządku zebrania.
  2.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3.    Sprawozdanie z działalności Prezydium i Okręgowego Zarządu  PZD za 2012 r.
  4.    Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku.
  5.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu za 2012 r.
  6.    Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej dot. badania sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu za 2012 r.
  7.    Przedstawienie preliminarza finansowego Okręgowego Zarządu na 2013 r.
  8.    Przedstawienie opinii do preliminarza finansowego Okręgowego Zarządu na 2013 r. przez Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
  9.    Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Prezydium i Okręgowego Zarządu na 2013 r.
  10.    Sytuacja prawna gruntów oraz modernizacja działek i ogrodów.
  11.    Szkolenia dla SSI Ogrodowych, Okręgowych, Krajowych i nowych działkowców.
  12.    Remonty i inwestycje w ROD.
  13.    Walne Zebrania sprawozdawcze ROD w 2013 r.
  14.    Konkursy w ROD (Okręgowy i Krajowy).  
  15.    Sprawy różne – wolne wnioski.
  16.    Podjęcie i zatwierdzenie Uchwał.
  17.    Zakończenie zebrania.

Dyskusja i zapytania po każdym omawianym temacie porządku.