Home Okręgowy Zarząd ZEBRANIE Z DNIA 25 LUTEGO 2014 R.

ZEBRANIE Z DNIA 25 LUTEGO 2014 R.

Email Drukuj PDF

Porządek  Zebrania Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
w dniu 25.02.2014 r.


1. Otwarcie i przedstawienie porządku zebrania.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu  PZD za 2013 r.
4. Aktualna sytuacja Związku – wdrażanie nowej ustawy o ROD.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu za 2013 r.
6. Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej dot. badania sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu za 2013 r. i preliminarza finansowego na 2014 r.
7. Dyskusja.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Prezydium i Okręgowego Zarządu na 2014 r.
9. Walne Zebrania sprawozdawcze ROD w 2014 r.
10. Zebrania wszystkich Działkowców.
11. Remonty i inwestycje w ROD.
12. Konkursy w ROD (Okręgowy i Krajowy).  
13. Sprawy różne:
- Modernizacja Ogrodów i działek.
- Sytuacja prawna gruntów ROD.
14. Podjęcie i zatwierdzenie Uchwał.
15. Zakończenie zebrania.

 

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku