Home Pozostałe
Pozostałe

Szkolenie działkowców na temat cięcia drzew i krzewów owocowych - Iława

Email Drukuj PDF

ciecie ilawa2W ośrodku szkoleniowym Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Grządka" w Iławie w dniu 19.03.2016 r., odbył sie praktyczny pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych.

Więcej…
 

Informacja o odbytych pokazach cięcia drzew i krzewów w Olsztynie

Email Drukuj PDF

Dnia 23 marca 2016 r. pokazem praktycznego cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD „Wiarus” Okręg Warmińsko-Mazurski zakończył w Olsztynie otwarty cykl szkoleń dla instruktorów ogrodowych SSI, działkowców oraz zainteresowanych mieszkańców Olsztyna i okolic.

Zabiegi ciecia i formowania( w tym również odmładzania gatunków) przeprowadzili:

 • Pan dr hab. Jan Kopytowski prof. UWM
 • Pan dr inż. Bogumił Markuszewski UWM

Pracownicy Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wybór działek przeznaczonych do pokazu był w taki sposób dobrany aby charakteryzował; różnorodność, wiekowość, intensywność prowadzenia cieć /lub ich brak/ podstawowych nasadzeń w ogrodzie.

W ocenie OZ i działkowców na ok.40% działkach brak jest prowadzenia systematycznych zabiegów pielęgnowania drzew i krzewów a za główną przyczynę należy uznać brak wiedzy i umiejętności co w dalszej kolejności przekłada się na jakość, owocowanie oraz zdrowotność.

Okręg Warmińsko-Mazurski zachęca Zarządy ROD do większej współpracy w celu poprawy wizerunku działek i ogrodu w ramach opracowanego przez Krajową Radę PZD Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD

Jarosław Wołodkiewicz
Instruktor ogrodniczy
Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie

 

Szkolenia dot. cięcia drzew i krzewów owocowych

Email Drukuj PDF

Zaproszenie

            Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że w dniu 09 marca (środa) 2016 r. rozpoczynają się szkolenia praktycznego pokazu cięcia drzew i krzewów owocowych organizowane dla instruktorów oraz działkowców z ROD w ogrodach położonych w m. Olsztyn i okolicach. Zapraszamy też wszystkich chętnych szczególnie mieszkańców Olsztyna, którzy chcą pogłębić wiedzę ogrodniczą oraz podzielić się swoimi osiągnięciami w tej dziedzinie.

         CEL : praktyczne pokazy cięcia drzew i krzewów owocowych na                  działkach ogrodowych.

                                     Spotykamy się :

TERMIN I MIEJSCE :

 • ROD „ Semafor” 09.03.2016 r. godz 16.00 położony przy Markecie CARREFOUR w Olsztynie  
 • ROD „ Armii Krajowej” 16.03.2016 r. godz 15.30 położony przy    

ul. Sikorskiego w Olsztynie

 • ROD „ Wiarus” 23.03.2016 r. godz 15.30 położony przy ul. Synów Pułku w Olsztynie

            Więcej informacji: pod nr 89 5275512 w. 23

                           

                                                                                  Zapraszamy

Jarosław Wołodkiewicz
Instruktor ogrodniczy
Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie

 

SZKOLENIA DOT. CIĘCIA DREZW I KRZEWÓW

Email Drukuj PDF

Zaproszenie

            Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że 04 marca (środa) 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Olsztynie odbędą sie organizowane szkolenia dla instruktorów ogrodowych PZD z ROD położonych   w m. Olsztyn i okolicach oraz działkowców. Zapraszamy też wszystkich chętnych szczególnie mieszkańców Olsztyna, którzy chcą pogłębić wiedzę ogrodniczą oraz podzielić się swoimi osiągnięciami w tej dziedzinie.

         Tematem wiodącym będą praktyczne pokazy cięcia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych na działkach ogrodowych ROD.

                                     Spotykamy się :

         04 marca o godz. 16.00


w I liceum ogólnokształcącym w Olsztynie

                                      Temat :

 1. Cięcie drzew i krzewów owocowych – od posadzenia do ukształtowania korony; cele, zadania oraz rodzaje cięć. Materiał szkółkarski na nasze działki ? – czym się kierować w jego doborze; polecane gatunki i odmiany.
 2. Praktyczny pokaz cięcia drzew i krzewów na działce – miejsce:
 • ROD „ Armii Krajowej” 11.03.2015r. godz 15.30 położony przy ul. Sikorskiego w Olsztynie
 • ROD „ Semafor” 18.03.2015 r. godz 15.30 położony przy Markecie CARREFOUR w Olsztynie  
 • ROD „ Kormoran” 25.03.2015 r. godz 15.30 położony przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie

            Więcej informacji: pod nr 89 5275512 w. 23

                           

                                                                                  Zapraszamy

 

PRAKTYCZNE POKAZY CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW W OKRĘGU WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Email Drukuj PDF

Zbliża się okres intensywnego cięcia na działkach drzew i krzewów owocowych. Zły ich stan jest dowodem na to, że drzewa są przycinane nieprawidłowo lub w ogóle nie są cięte.

W tym sezonie OZ wspólnie i na prośbę z Zarządami ROD, zaplanował i częściowo zrealizował pokazy cięcia w ogrodach położonych w: Kętrzynie, (14.03; 20.03) Ełku, (10.03) Szczytnie (01.03; 05.04) Ostródzie (07.03; 11.04) Iławie, Mrągowie.

Tradycyjnie już od wielu lat w miesiącu marcu w ramach promocji Związku prowadzony jest w Olsztynie otwarty cykl szkoleń dla Instruktorów SSI, działkowców oraz mieszkańców Olsztyna i okolic z zakresu ogrodnictwa, warzywnictwa, stosowania środków chemicznych i zagospodarowania działki ogrodowej. Prowadzą je pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki uprzejmości i wieloletniej współpracy pomiędzy Okręgowym Zarządem a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Instruktorzy SSI oraz indywidualni działkowcy korzystają z szeregu szkoleń jakie ODR organizuje min. dla sadowników, pszczelarzy, producentów warzyw, sprzętu, środków ochrony roślin. I tak;

27 lutego 2014 Instruktorzy SSI i działkowcy brali udział w seminarium poświeconym tematyce Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne w uprawach sadowniczych, połączone z pokazem ciecia i formowania koron drzew owocowych, które odbyło się w sadzie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Łęgajnach.

14 marca 2014 nasi Instruktorzy SSI brali udział konferencji gdzie wiodącym tematem była "Produkcja roślin sadowniczych i owoców miękkich" w ramach, którego omówiono m.in. gatunki polecane do uprawy na działkach na terenie Warmii i Mazur z uwagi na specyficzny mikroklimat i krótki okres wegetacji jaki cechuje ten region.

15 kwietnia 2014 Okręgowy Zarząd wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował dla działkowców seminarium nt. Wykorzystanie metod biologicznych w ochronie roślin” (rośliny sadownicze i warzywnicze).   Ideą tego cyklu wykładów było zachęcenie użytkowników działek do stosowania biopreparatów oraz wykorzystanie innych metod nie chemicznych w walce ze szkodnikami chorobami w kontekście ochrony środowiska.

            Zachęcamy inne Zarządy ROD do bliższej współpracy, ponieważ w tym zakresie jakim jest ciecie drzew i krzewów owocowych… jest dużo do zrobienia.

Więcej…
 


Strona 1 z 2
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

 • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • 38.176 działek,
 • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku