Home Pozostałe PRAKTYCZNE POKAZY CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW W OKRĘGU WARMIŃSKO-MAZURSKIM

PRAKTYCZNE POKAZY CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW W OKRĘGU WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Email Drukuj PDF

Zbliża się okres intensywnego cięcia na działkach drzew i krzewów owocowych. Zły ich stan jest dowodem na to, że drzewa są przycinane nieprawidłowo lub w ogóle nie są cięte.

W tym sezonie OZ wspólnie i na prośbę z Zarządami ROD, zaplanował i częściowo zrealizował pokazy cięcia w ogrodach położonych w: Kętrzynie, (14.03; 20.03) Ełku, (10.03) Szczytnie (01.03; 05.04) Ostródzie (07.03; 11.04) Iławie, Mrągowie.

Tradycyjnie już od wielu lat w miesiącu marcu w ramach promocji Związku prowadzony jest w Olsztynie otwarty cykl szkoleń dla Instruktorów SSI, działkowców oraz mieszkańców Olsztyna i okolic z zakresu ogrodnictwa, warzywnictwa, stosowania środków chemicznych i zagospodarowania działki ogrodowej. Prowadzą je pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki uprzejmości i wieloletniej współpracy pomiędzy Okręgowym Zarządem a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Instruktorzy SSI oraz indywidualni działkowcy korzystają z szeregu szkoleń jakie ODR organizuje min. dla sadowników, pszczelarzy, producentów warzyw, sprzętu, środków ochrony roślin. I tak;

27 lutego 2014 Instruktorzy SSI i działkowcy brali udział w seminarium poświeconym tematyce Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne w uprawach sadowniczych, połączone z pokazem ciecia i formowania koron drzew owocowych, które odbyło się w sadzie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Łęgajnach.

14 marca 2014 nasi Instruktorzy SSI brali udział konferencji gdzie wiodącym tematem była "Produkcja roślin sadowniczych i owoców miękkich" w ramach, którego omówiono m.in. gatunki polecane do uprawy na działkach na terenie Warmii i Mazur z uwagi na specyficzny mikroklimat i krótki okres wegetacji jaki cechuje ten region.

15 kwietnia 2014 Okręgowy Zarząd wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował dla działkowców seminarium nt. Wykorzystanie metod biologicznych w ochronie roślin” (rośliny sadownicze i warzywnicze).   Ideą tego cyklu wykładów było zachęcenie użytkowników działek do stosowania biopreparatów oraz wykorzystanie innych metod nie chemicznych w walce ze szkodnikami chorobami w kontekście ochrony środowiska.

            Zachęcamy inne Zarządy ROD do bliższej współpracy, ponieważ w tym zakresie jakim jest ciecie drzew i krzewów owocowych… jest dużo do zrobienia.

 internet 001

internet 002

internet 003

internet 004

internet 005

internet 006

seminarium 15.04.2014

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku