Home Prezesi ROD
Prezesi ROD

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDANE PRZEZ ZWIERZĘTA NA TERENACH ROD

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że w Numerze 11/2013 Biuletynu Informacyjnego na stronie 45 znajdują się informacje na temat dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta na terenach ROD. Poniżej publikujemy link, pod którym znajduje się skan wycinka ze wspomnianego Biuletynu:

Jak i od kogo dochodzić odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzeta łowne i objete ochroną gatunkową?

 

ZWOLNIENIA PODATKOWE ROD I DZIAŁKOWCÓW - DEKLARACJE NA ROK 2014

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że:

Zgodnie z art. 16 ustawy o ROD, Polski Związek Działkowców oraz działkowcy korzystają ze zwolnienia od podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. W przypadku podatku rolnego zwolnienie PZD wynika wprost z art. 12 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, a zwolnienie z podatku od nieruchomości - z art. 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienia nie działają jednak automatycznie. Aby je uzyskać należy złożyć stosowne dokumenty do urzędu miasta/gminy, które są właściwe ze względu na miejsce położenia gruntu ogrodu. Stosownie do § 92 Statutu PZD obowiązek składania tych dokumentów spoczywa na zarządach ROD.

W przypadku podatku rolnego konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie z podatku oraz deklaracji na podatek rolny (wraz z odpowiednimi załącznikami). Przy podatku od nieruchomości wystarczy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (wraz z odpowiednimi załącznikami).
Wzór wniosku o zwolnienie z podatku rolnego podajemy poniżej. Natomiast wzory formularzy deklaracji podatkowych są do pobrania ze stron internetowych poszczególnych gmin/miast.

Pamiętajmy, że powyższe dokumenty muszą być złożone w odpowiednich terminach. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego należy złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. Natomiast deklaracja od podatku rolnego musi być złożona do dnia 15 stycznia 2013 r., a deklaracja od nieruchomości  do dnia 31 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają również altany w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie dotyczy jednak altan ponadnormatywnych. W takich sytuacjach obowiązek podatkowy ciąży bezpośrednio na użytkowniku działki.

WNIOSEK można pobrać pod linkiem opublikowanym poniżej:

Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI I INNE OPŁATY NA RZECZ OGRODU

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że Rodzinne Ogrody Działkowe i działkowcy na terenie Olsztyna posiadający konta bankowe w Spóldzielczym Banku Ludowym w Olsztynie ul. 1 Maja 13A mogą dokonywać wpłat za użytkowanie działki i inne opłaty na rzecz ogrodu. Prowizja za każde dokonanie wpłaty wynosi 0,50 zł.

Poniżej publikujemy pismo z banku w tej sprawie:

pismo z SBL w Olsztynie ws. opłat za wpłaty na konta ROD

 


Strona 2 z 2
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku