Home Prezydium OZ Posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 03.01.2018 - relacja

Posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 03.01.2018 - relacja

Email Drukuj PDF

group-team-meeting-clip-art 331846W dniu 03 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie, któremu przewodniczył Czesław Wojsław Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD.

Pan Prezes rozpoczął posiedzenie od złożenia życzeń noworocznych oraz omówił zakres wykonania zadań wynikających z planu pracy za rok 2017. Plan Okręgu, pomimo trudności, został wykonany w 98%. Do najważniejszych wykonanych zadań należy zaliczyć właściwą i oszczędną gospodarkę finansowo-księgową. Inwestycje i remonty w ogrodach prowadzone były w sposób właściwy, racjonalny z zachowaniem technologii wykonawstwa, co w znaczący sposób wpłynęło na poprawę zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Okręgu. Prowadzona była ożywiona działalność polegająca na uporządkowaniu stanu prawnego gruntów należących do Związku. Okręg podejmował działania w celu wpisania terenów naszych ROD do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. Prowadzona była działalność szkoleniowa na terenie ogrodów. Najważniejszą sprawą jest także to, że Okręg posiada własny pogram telewizyjny pt. "Rodzinne ogrody działkowe Warmii i Mazur", który był emitowany na antenie TVP-3 Olsztyn 24 krotnie (6 odcinków: premiera + trzy powtórki). Program obejrzało ponad 400 tysiące widzów. Ma on charakter edukacyjny i poznawczy, promuje uprawę własnych warzyw, owoców, kwiatów i płodów rolnych z zachowaniem ekologii w ogrodzie. Program wsparł dofinansowaniem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W każdym odcinku pokazywana jest również współpraca działkowców z samorządem, wspólne inwestycje, integracja mieszkańców, wspólna praca na rzecz rodziny i osób starszych, a także dzieci i młodzieży. Producentem cyklu jest Telewizja Polska SA Oddział Olsztyn, prowadzącą Marta Gołąb-Kocięcka - miłośniczka ekologii i ogrodnictwa, a reżyserem Aniela Smoczyńska autorka wielu filmów, programów przyrodniczych i edukacyjnych. Program będzie kontynuowany w roku bieżącym. Sukcesem i kolejnym przejawem dobrej współpracy Okręgu z mediami był także cykl 14 artykułów publikowanych na łamach Gazety Olsztyńskiej - co tydzień w sobotnio-niedzielnym wydaniu były przedstawiane kolejnie ogrody, które brały udział w Plebiscycie na najładniejszy Rodzinny Ogród Działkowy. Akcja miała na celu ukazanie piękna rodzinnych ogrodów i ich pozytywny wpływ na środowisko, jak również promocję idei ogrodnictwa działkowego oraz współpracy z samorządami. Artykuły dotarły do 640 tysięcy czytelników. Na antenie Radia Olsztyn przeprowadzone zostały 3 wywiady z Panem Prezesem Czesławem Wojsław. W minionym roku Okręg prowadził właściwą współpracę z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz samorządami na terenie całego województwa, która pozwoliła na rozwiązanie wielu problemów i stworzyła możliwości dalszej dobrej współpracy w latach następnych. Poprawione zostały warunki pracy biura Okręgu poprzez uzyskanie z Urzędu Miasta dodatkowego pokoju oraz wykonanie kapitalnego remontu pomieszczeń biurowych. Główna Księgowa Okręgu przedstawiła aktualne sprawy finansowo-księgowe Okręgu. Członkowie Prezydium zostali zapoznani z projektem Planu Pracy na rok 2018. Ustalono skład osobowy zespołu do obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD z ramienia Okręgu w 2018 roku. Powołano kolegia prezesów w następujących miastach terenie Okręgu: Ełk, Pisz, Kętrzyn, Mrągowo, Giżycko, Węgorzewo, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Morąg Ostróda, Olsztyn Gołdap. Prezydium zajęło się także kwestią regulacji tytułu prawnego do gruntu w ROD "1000-lecia Państwa Polskiego" w Ełku, ROD "Bratek" w Zalewie oraz ROD "Stefana Żeromskiego" w Lidzbarku. Przedstawiona została aktualna ilość i powierzchnia działek użytkowanych oraz ilość członków Polskiego Związku Działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Zapoznano zebranych z Uchwałami Prezydium KR PZD dot. zaopatrywania jednostek organizacyjnych PZD i członków ogranów PZD w Biuletyn Informacyjny oraz dostarczania Informatora działkowca do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2018. Po każdym z punktów porządku posiedzenia następowała dyskusja. W punkcie wolne wnioski omówiono dodatkowe aktualne sprawy przedstawiane przez Członków Prezydium nie umieszczone w porządku zebrania.

 DSC 0331
DSC 0328
 
DSC 0330
 
DSC 0329
 
 
 
 
Agnieszka Michno
sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku