Home Prezydium OZ POSIEDZENIE Z DNIA 25 LUTEGO 2014 R.

POSIEDZENIE Z DNIA 25 LUTEGO 2014 R.

Email Drukuj PDF

Porządek posiedzenia
Prezydium Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
w dniu 25 lutego 2014 r.

1.Otwarcie i zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
2.Aktualna sytuacja w ogrodach i Związku:
- Omówienie ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
- Stanowisko Prezydium KR z dnia 12.02.2014 r. dot. Związku Miast Polskich.
3.Sprawy finansowo-księgowe:
- Omówienie materiału na Okręgowy Zarząd.
- Sprawozdanie finansowe – bilans za 2013 r.
- Preliminarz finansowy na 2014 r.
4.Przedstawienie Planu Pracy Prezydium OZ PZD.
5.Walne Zebrania Sprawozdawcze ROD.
6.Sytuacja prawna gruntów i ogrodów.
7.Zebrania działkowców ROD (dot. wyboru stowarzyszenia ogrodowego).
8.Pismo Zarządu ROD „Wyzwolenie” w Węgorzewie dot. przyznania dotacji.
9.Wyrażenie zgody na lokalizację linii kablowej w ROD „Górka” gm. Ostróda.
10.Odznaczenia dla aktywu (Protokół Nr 2/2014 Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń).
11.Sprawy różne:
- Pismo p. B. Łęczyckiego ROD „Skanda” w Olsztynie.
12.Zakończenie posiedzenia.

Uwaga: Dyskusja po każdym omawianym temacie.

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku