POSIEDZENIE Z DNIA 28 MARCA 2014 R.

Drukuj

Porządek posiedzenia
Prezydium Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
w dniu 28 marca 2014 r.

 1.  Otwarcie i zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
  2.    Aktualna sytuacja w ogrodach i Związku:
  - Pismo Krajowej Rady PZD z dn. 25.03.2014 dot. bezumownego korzystania z nieruchomości.
  - Stanowisko Prezydium KR PZD z dn. 19.03.2014.
  - Wspólne ustalenia – w sprawie działań KR PZD i OZ.
  3.    Sprawy finansowo-księgowe.
  4.    Walne Zebrania Sprawozdawcze ROD.
  5.    Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. ROD „Miejski” w Działdowie.
  6.    Pisma ROD o wyrażenie zgody na inwestycję:
  - ROD „Lasy Państwowe” w Olsztynie.
  - ROD „B. Linki” w Szczytnie.
  7.    Pismo „Energa – Operator” dot. zajęcie terenu ROD „Nad Iławką” w Iławie.
  8.    Protokół Komisji ds. odznaczeń.
  9.    Sprawy różne – wolne wnioski.
  10.    Zakończenie posiedzenia.

Uwaga: Dyskusja po każdym omawianym temacie.