NARADA SZKOLENIOWA INSTRUKTORÓW OGRODOWYCH SSI OZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PZD W OLSZTYNIE

Email Drukuj PDF

W dniu 15 listopada 2012 roku w Sali Konferencyjnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Olsztynie odbyła się jednodniowa narada  szkoleniowa całej służby ogrodniczej Instruktorów Ogrodowych SSI PZD Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Tematem  spotkania było podsumowanie rocznej działalności w zakresie realizacji i udziału instruktorów w programie modernizacji działek, szkolenia kandydatów na działkowców, oraz udzielania porad ogrodniczych. Uczestniczący zapoznali się także z obywatelskim  projektem  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz aktualnej sytuacji w której znaleźli się działkowcy i ogrody.

Więcej…
 

WYSYŁAJMY LISTY DO NASZYCH PARLAMENTARZYSTÓW

Email Drukuj PDF

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD na swojej stronie internetowej stworzył możliwość wysyłania gotowego listu do parlamentarzystów z naszego województwa. Zachęcamy do właczenia sie do tej akcji.

Wystarczy wejść na link: http://ocalmyogrody.pl/wyslij-list-do-poslow/warminsko-mazurskie/ potem wpisac swoje imię i nazwisko, podać adres mailowy. Aby wysłać list trzeba przepisać kod, który widzimy poniżej. Dopiero wtedy można nacisnąć przycisk "wyślij".

 

DZIAŁKOWCY Z WARMII I MAZUR POPIERAJĄ OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O ROD

Email Drukuj PDF

Prezentujemy poniżej treść listów z poparciem dla projektu ustawy o ROD. 

Zachęcamy jednocześnie do włączenia się w pisanie stanowisk i listów z poparciem. Poza złożeniem podpisu na liście możemy także wypowidzieć sie i  przekonywać Marszałek Sejmu i naszych parlamentarzystów, że obywatelski projekt ustawy posiada szerokie poparcie środowiska działkowego w Polsce.

Więcej…
 

STRONA INTERNETOWA KOMISTETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

Email Drukuj PDF

Pod adresem www.ocalmyogrody.pl została uruchomiona strona internetowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Można tu znaleźć najświeższe i szczegółowe informacje na temat poparcia dla projektu ustawy o rod. Na bieżąco aktualizowana będzie liczba zebranych w całej Polsce podpisów.

Więcej informacji na temat tej strony znaleść można na stronie Krajowej Rady PZD pod linkiej, który umieszczamy poniżej:

http://pzd.pl/artykuly/8182/59/Odwiedz-nowa-strone-internetowa-Komitetu.html

 

JUŻ MOŻEMY ZBIERAĆ PODPISY !!!

Email Drukuj PDF

W dzisiejszym (08.11.2012) wydaniu „Gazety Wyborczej" ukazał się komunikat informujący o tym, że zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu RP z dnia 5 listopada 2012r. osobowość prawną uzyskał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Oznacza to, że od dziś Komitet ma pełne prawo, by zbierać podpisy pod nową ustawą o ROD. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy.

Listę, na której można złożyć  swój podpis, zamieszczamy poniżej. Należy ją wydrukować i zebrać podpisy (tekst). Wypełnioną listę można  przekazać  osobiście lub pocztą do biura Komitetu (ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa) lub do najbliższego Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców (adresy OZ).

Z góry dziękujemy wszystkim za wsparcie dla projektu.

 

Dodatkowe informacje:

1. Jak zbierać podpisy?

2. Lista do zbierania podpisów

3. Projekt Ustawy o ROD

4. Uzasadnienie do projektu Ustawy o ROD

 

KRAJOWA RADA APELUJE O POPARCIE DLA PROJEKTU USTAWY O ROD

Email Drukuj PDF

P o l s k i   Z w i ą z e k   D z i a ł k o w c ó w

Prezydium Krajowej Rady


A P E L

Do Działkowców, struktur Związku i Społeczeństwa

Do wszystkich, którzy cenią rodzinne ogrody działkowe

Więcej…
 


Strona 256 z 279
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku