NASZE HASŁA NA TYDZIEŃ PROTESTU POLSKICH DZIAŁKOWCÓW

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie prezentuje banery z hasłami przygotowanymi specjalnie na Tydzień Protestu Polskich Działkowców 23-29 czerwca 2012 r.

banery

 

DZIAŁKOWCY Z IŁAWY WYSYŁAJĄ LISTY W OBRONIE NASZEJ USTAWY

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie prezentuje poniżej linki do listów działkowców z Iławy w obranie naszej ustawy o ROD:

Więcej…
 

ZARZĄD ROD "MEBLARZ" W WADĄGU NAPISAŁ LIST DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Email Drukuj PDF

W obronie naszej ustawy wypowiedział się Zarząd ROD "Meblarz" w Wadągu. Treść listu prezentyjemy poniżej.

Więcej…
 

LIST DO REDAKTORA NACZELNEGO GAZETY "RZECZPOSPOLITA"

Email Drukuj PDF

Zachęcamy z zapoznaniem się z listem Pana Mirosława Kucharskiego członka Okręgowego Zarządu z Pisza

link z treścią listu poniżej

Więcej…
 

23-29 CZREWCA TYDZIEŃ PROTESTU POLSKICH DZIAŁKOWCÓW !

Email Drukuj PDF

APEL
Do wszystkich zarządów ROD i wszystkich działkowców


My, działkowcy wybrani przez IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w skład Krajowej Rady Związku, wobec trwających od 22 lat systematycznych ataków na ogrody działkowe, Związek i kolejne ustawy o ogrodach działkowych, a także wobec całkowitego ignorowania stanowiska jednego miliona działkowców zrzeszonych w PZD w tych sprawach, wobec całkowitego pomijania milczeniem naszych problemów przez najwyższe władze Państwa, w tym Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z odbywającym się w dniu 28 czerwca 2012 r. posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał będzie dwa wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznając ją za niekonstytucyjną

zwracamy się do wszystkich zarządów ROD oraz okręgowych zarządów PZD
o podjęcie czynnej obrony naszych praw, tradycji i naszej przyszłości.

Dlatego też Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

ogłasza w dniach 23 – 29 czerwca 2012 r.
Tydzień Protestu Polskich Działkowców

Zwracamy się do wszystkich zarządów ROD, aby w tym czasie oflagować ogrody działkowe w punktach najbardziej widocznych dla społeczeństwa, a także zawiesić na bramach i ogrodzeniach transparenty, banery, plansze, na których zarządy ROD wyrażą swój stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się od 22 lat wokół ogrodów działkowych w Polsce, a także do obecnej ustawy, tradycji, dorobku i przyszłości.
W ten sposób pokażmy naszą jedność i determinację w obronie naszych wartości.

                                                                                                         KRAJOWA RADA
                                                                                                          POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.

 

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY W OBRONIE USTAWY

Email Drukuj PDF

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 maja 2012 r.


w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na dzień 28 czerwca 2012 r. termin rozprawy, na której ustosunkuje się do wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego zaskarżającego w całości ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Na rozpoznanie wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego środowisko działkowców oczekuje od dwóch lat. Przez te dwa lata do wniosku odniosły się setki tysięcy działkowców wskazując w swoich listach, stanowiskach, petycjach, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze służy społeczeństwu Polskiemu. Listy kierowano do Trybunału Konstytucyjnego, ale także do Rządu i Parlamentu.

Więcej…
 


Strona 256 z 270
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku