Przegląd mediów – raport odnotowanych przypadków śmierci z powodu wychłodzenia.

Email Drukuj PDF

icicle-3013047 1920Fala mrozów przetaczająca się nad Polską w ostatnich dniach, niestety pozostawiła po sobie tragiczne żniwo wielu śmierci z powodu wychłodzenia. Tragedie te nie ominęły niestety ogrodów działkowych i w wielu przypadkach to właśnie w altanach działkowych odnajdywano zamarzniętych bezdomnych.

Więcej…
 

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 28.02.2018 - relacja

Email Drukuj PDF

images3W dniu 28.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. Obradom przewodniczył Pan Prezes Czesław Wojsław.

Więcej…
 

RPO odpowiedział na pismo Prezesa PZD

Email Drukuj PDF

ikk14Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na pismo Prezesa PZD w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej

Problem roszczeń do gruntów ROD ma olbrzymie znaczenie dla działkowców. Poza utratą działek i zainwestowanego na nich majątku są oni narażeni na procesy o tzw. bezumowne korzystanie z gruntów, w których właściciele lub ich spadkobiercy żądają się od nich kwot idących w miliony złotych. Dlatego też PZDod latzabiegał o ustawowe rozwiązanie problemu i wprowadzenie zasady, wyłączającej możliwość zwrotów gruntów „w naturze”. Z uwagi na to, na informację, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej Związek aktywnie włączył się w proces prac legislacyjnych dotyczących w/w projektu ustawy.

Więcej…
 

Pytanie z dyżuru prawnego: „Jak należy prawidłowo przeprowadzić procedurę podziału ROD

Email Drukuj PDF

images4Pytanie z dyżuru prawnego: „Jak należy prawidłowo przeprowadzić procedurę podziału Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?”

Procedurę podziału rodzinnego ogrodu działkowego, w tym praw i obowiązków organów PZD, opisuje szczegółowo uchwała Nr 222/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30.09.2015 r. w sprawie łączenia i podziału rodzinnych ogrodów działkowych.

Więcej…
 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD

Email Drukuj PDF

warning-98596 1280Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym

Więcej…
 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD.

Email Drukuj PDF

exclamation-38631 1280Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD.

Więcej…
 


Strona 9 z 274
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku