Home Szkolenia

Sprawy finansowe szkolenia

Email Drukuj PDF

W dniach 15-16 października 2016 r. odbyła się narada szkoleniowa Głównych Księgowych ROD i Prezesów ROD zorganizowana przez Okręg Warmińsko Mazurski PZD.

Istniej możliwość pobrania materiałów:

NARADA KSEGOWYCH ROD I PREZESÓW ROD 10 2016 

 

W dniu 29.01.2016 r. w Olsztynie oraz w dniu 02.01.2016 r. w Ełku odbyły się narady szkoleniowo-instruktażowa Głównych Księgowych ROD zorganizowane przez Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie. Na szkoleniach zostały omówione zasady sporządzania sprawozdania finansowego ROD za 2015 rok oraz zasady opracowania projektów preliminarzy finansowych ROD na 2016 r.

Omówiono również aktualne uchwały w sprawie zasad funkcjonowania funduszy PZD i inne uchwały finansowe, których znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego opracowania projektów uchwał na walne zebranie członków ROD i preliminarzy finansowych ROD na 2016.

Istnieje możliwość pobrania materiałów: SZKOLENIE KSIĘGOWYCH 01.2016

 

W dniach 07-08 listopada 2015 r.  odbyła się narada szkoleniowa Głównych Księgowych i Prezesów ROD zorganizowana przez Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Istnieje możliwość pobrania materiałów:     NARADA KSIĘGOWYCH I PREZESÓW ROD 11.2015

 W lutym 2015 r. odbyły się narady szkoleniowo-instruktażowe Głównych Księgowych ROD i Prezesów ROD zorganizowane przez Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD. Na szkoleniu zostały omówione zasady sporządzania sprawozdania finansowego ROD za 2014 rok oraz zasady opracowania projektów preliminarzy finansowych ROD na 2015 r.

Omówiono również nowe uchwały w sprawie zasad funkcjonowania funduszy PZD i inne uchwały finansowe, których znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego opracowania projektów uchwał na walne zebranie członków ROD i preliminarzy finansowych ROD na 2015.
Istnieje możliwość pobrania materiałów:

 

 W dniu 11 stycznia 2013 r. w Olsztynie oraz w dniu 15 stycznia 2013 r. w Ełku  odbyły się narady szkoleniowo-instruktażowe Głównych Księgowych ROD. Na szkoleniu zostały omówione zasady sporządzania sprawozdania finansowego ROD za 2012 rok oraz zasady opracowania projektów preliminarzy finansowych na 2013 r.
Istnieje możliwość pobrania materiałów: SZKOLENIE KSIĘGOWYCH ROD 01.2013

 

W dniach 02-03 października 2010 r. w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym „Warmia” w Waplewie k. Olsztynka  odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa Głównych Księgowych ROD oraz Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych.
Istnieje możliwość pobrania materiałów ze szkolenia > (1)

W dniach 09-10 października 2010 r. w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym „Warmia” w Waplewie k. Olsztynka  odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów ROD.
Istnieje możliwość pobrania materiałów dotyczących tematów finansowych omawianych na szkoleniu  >(2)

UWAGA:
Przykłady księgowań oraz druki do pobrania znajdują się w zakładce SPRAWY FINASOWE  > Inne dokumenty finansowe

 

W dniach 20-21 października 2012 r. w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym "Warmia" w Waplewie k. Olsztynka  odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa Prezesów i Głównych Księgowych ROD.
W drugim dniu szkolenia omówiono tematy finansowo - księgowe.
Istnieje możliwość pobrania materiałów (klikając na daną treść otworzy się
plik).
SZKOLENIE PREZESÓW I KSIĘGOWYCH ROD 10.2012

 
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku