Home Wszystkie aktualności Aktualności KONFERENCJA SZKOLENIOWA INSTRUKTORÓW SSI PZD

KONFERENCJA SZKOLENIOWA INSTRUKTORÓW SSI PZD

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko – Mazurski PZD w Olsztynie w dniach 07-09 maja br. organizuje szkolenie Instruktorów ogrodowych, okręgowych i krajowych z Okręgów : Podlaski, Toruńsko-Włocłwaski, Warmińsko-Mazuski w Bydgoszczy i Pile.
Głównym tematem uczestników spotkania będzie rola i zadania Instruktorów SSI PZD w perspektywie rozwoju i modernizacji działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.   
Patronat nad całością szkolenia objęła Krajowa Rada PZD w Warszawie.
Poniżej umieszony został program ramowy konferencji szkoleniowej dla instruktorów krajowych i okręgowych SSI PZD Olsztyn 07-09 maj 2012 r. 

       07 maj 2012 r. (poniedziałek)

 1. Otwarcie. Aktualna sytuacja Związku.
  godz. 11.45 – 12.30 
  Prezes OZ Warm.-Maz. PZD Zbigniew Kołodziejczak
 2. Podstawowe zagadnienia prawne występujące obecnie w działalności Związku.
  godz.12.30 - 13.15 Jarosław Wołodkiewicz -etatowy instruktor ogr. OZ; Stefan Opaliński – Instruktor Okręgowy SSI ROD „ Słonecznik” w Iławie  
  - wdrażanie Regulaminu ROD, Ustawy o ROD, Statutu PZD,
  - zadania związane z nadzorowaniem nad prawidłowym zagospodarowaniem i modernizacją działek,
  - zagadnienia związane z przydziałem działek zgodnym z polityką i regulaminem Związku,
  godz. 13.15 – 13.40   Przerwa kawowa
  godz. 13.45 – 14.30  Jarosław Wołodkiewicz -etatowy instruktor ogr. OZ :Jan Kamiński – Wiceprezes OZ Warm. – Maz. PZD ds. oświaty i  zagospodarowania ROD
  - budownictwo na działkach,
  - obowiązki Związku w stosunku do służby instruktorskiej SSI.
 3. Modernizacja działek.
  godz. 14.30 – 15.15
    Ewelina Chrzanowska – Instruktor KR PZD
  - Program modernizacji działek w ROD uchwalony przez Krajową Radę PZD,
  - zadania instruktorów SSI w upowszechnianiu i realizowaniu programu modernizacji działek,
  - rola i zadania OZ-ów PZD oraz Zarządów ROD, dyskusja
 4. Organizmy Genetycznie Modyfikowane (GMO).
  godz. 16.00 – 16.45
    prof. Marian Wiwart – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  - co to jest GMO?
  - powszechność występowania,
  - co powinniśmy wiedzieć o GMO?
 5. Ochrona środowiska, w tym ogrodów działkowych przed niebezpiecznymi toksynami.
  godz. 16.50 – 17.35  prof. Tomasz Kurowski – Uniwersytet Wrrmińsko-Mazurski w Olsztynie
  godz. 17.40 – 18.00  podsumowanie, dyskusja

  08 maj 2012 r. (wtorek)

 6. Prawidłowe zagospodarowanie i modernizacja działki.
  godz. 8.30 – 10.45
    Ewelina Chrzanowska – Instruktor KR PZD
  - zasady planowania zagospodarowania działki i celowość jej modernizacji,
  - budownictwo na działkach – wymiary, funkcjonalność i estetyka altan,
  - architektura ogrodowa – ogrodzenia, pergole, trejaże, ścieżki ogrodowe i inne elementy ozdobne,
  - niezbędna literatura: „Vademecum działkowca”, „Album projektów zagospodarowania działek w ROD” itp.
  godz. 10.45 – 11.10  Przerwa kawowa
 7. Praktyczna realizacja programu medernizacji działek na wybranych działkach w wytypowanym ogrodzie.
  godz. 11.15 – 14.30 – wyjazd na ogród ROD „ Raj Spółdzielczy” w Olsztynie
  - zajęcia praktyczne w zespołach 2-osobowych, polegające na ocenie istniejącego  stanu badanych działek, a następnie ustaleni i opracowaniu zaleceń dla niezbędnych działań modernizacyjnych na działkach. Wskazane jest, aby zaprosić w tym czasie działkowców z tego ROD, aby byli na swoich działkach.
  godz. 14.30 – 15.00 powrót
 8. W zgodzie z naturą, czyli ogrodnictwo ekologiczne.
  godz. 15.45 – 18.00  prof. Jadwiga Wierzbowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  - metody pozyskiwania, selekcji i identyfikacji pożytecznych mikroorganizmów glebowych,
  - bionawozy i środki ochrony roślin dla ekologicznej produkcji ogrodniczej,
  - jakość owoców i warzyw z produkcji ekologicznej i ich wpływ na zdrowie człowieka,
  - ekonomiczne aspekty ogrodniczej produkcji ekologicznej,
  - perspektywy rozwoju ekologicznych produktów ogrodniczych w Polsce i na Świecie,
  - rola działki w promowaniu ogrodnictwa ekologicznego i znaczenie dla rodziny.  
  godz. 18.00 – 18.15  podsumowanie, dyskusja

  09 maj 2012 r. (środa)

 9. Ochrona roślin na działkach w 2012 r.
  godz. 8.15 – 10.30    prof. Tomasz Kurowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  godz. 10.35 – 11.00   przerwa kawowa  
  godz. 11.00 – 11.45   podsumowanie konferencji, wnioski, stanowisko Instruktorów SSI w obronie Polskiego Związku Działkowców i Ustawy o ROD

  Opracował
  Jarosław Wołodkiewicz

 

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

 • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • 38.176 działek,
 • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku