Home Wszystkie aktualności Aktualności REAKCJA PREZYDIUM OZ NA ARTYKUŁ W TYGODNIKU NEWSWEEK

REAKCJA PREZYDIUM OZ NA ARTYKUŁ W TYGODNIKU NEWSWEEK

Email Drukuj PDF

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie jakie skierowane zostało do redaktora naczelnego tygodnika Newsweek jako reakcja na artykuł pt. "Ogrodowa Demokracja"

 

Olsztyn, 26.04.2011 r.

Pan
Tomasz Lis
Redaktor Naczelny
Newsweek Polska

W dniu 16.04.2012 r. ukazał się w Waszym piśmie artykuł Pani redaktor Małgorzaty Święchowicz pt. „Ogrodowa Demokracja”, który bardzo oburzył środowisko działkowców i działaczy społecznych.

Już na samym wstępnie Pani redaktor stwierdza, że w PZD i wśród działkowców źle się dzieje, iż mamy własny budżet, własne prawa a nawet flagę i hymn. Czy to jest zły przykład? Świadczy to tylko, że Związek jest silną, zintegrowaną, samorządną i samodzielną organizacją i na przestrzeni wielu lat wypracował dobre metody prawne i organizacyjne służące wszystkim działkowcom. Podobne metody i zasady obowiązują również w pozostałych krajach Unii Europejskiej a PZD jest wśród wiodących, cieszy się szacunkiem a dla wielu jest przykładem.

Jednoznacznie z treści artykułu wynika, że został on napisany tendencyjnie i na zamówienie przeciwnych nam sił politycznych. Przecież od ponad dwudziestu lat powtarzają się ataki na naszą organizację, w których przeciwnicy proponują różne rozwiązania przede wszystkim uwłaszczenie działkowców czy oddanie ogrodów gminom itd. Są to wszystko złudne hasła i obiecanki celem skłócenia działkowców i rozbicia Związku. Dla wszystkich zorientowanych cel jest czytelny i jasny polegający na wyrugowaniu działkowców i sprzedaż gruntów na cele komercyjne.

Szanowny Panie Redaktorze!

Jak można kierować się wypowiedziami i opinią ludzi, których jest garstka i tworzą tzw. stowarzyszenia. Przecież są to osoby najczęściej wykluczone ze Związku, którzy łamali obowiązujący statut i regulamin. Często popełniali nadużycia pełniąc różne funkcje społeczne w ogrodzie. Niektórzy łamiąc regulamin wybudowali ponadnormatywne altany, w których zamieszkują i są zameldowani. I to oni głoszą hasła jak to są krzywdzeni i oszukiwani przez Związek, który im nie pozwolił realizować ich planów.

Pytamy jak można na podstawie tych pojedynczych i oszczerczych opinii wyciągać takie wnioski w stosunku do skupiającej ponad milion członków organizacji z ponad 110 letnią tradycją. Przecież prawda jest zupełnie inna. I właśnie Pani Redaktor tej prawdy powinna dociekać, o nią pytać prawdziwych działkowców i działaczy społecznych, którzy wiedzą jakie korzyści i przywileje daje im przynależność do PZD.

Liczymy na przeanalizowanie sprawy i wyciągnięcie właściwych wniosków.   

                                                                                                               W imieniu
                                                                                                               Prezydium Okręgowego Zarządu
                                                                                                               Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
                                                                                                                   Prezes Zbigniew Kołodziejczak

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku