Home Wszystkie aktualności Aktualności Narada szkoleniowa prezesów i księgowych ROD w 2017 - relacja

Narada szkoleniowa prezesów i księgowych ROD w 2017 - relacja

Email Drukuj PDF

1W dniach 04-05 listopada 2017 roku w Ośrodku "Rewita" WDW Waplewo k. Olsztynka (Maróz 2) odbyła się Okręgowa Narada Prezesów i Księgowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD połączona z obchodami Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na Warmii i Mazurach.

W naradzie wzięło udział 228 przedstawicieli Zarządów i księgowych ROD. Zaproszenie na naradę przyjęli przedstawiciele władz z naszego regionu; w naradzie uczestniczyli: Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Ryszard Henryk Niedziółka Starosta Kętrzyński, Pan Józef Blank Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Pan Adam Żyliński Burmistrz Iławy, Pan Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Pan Krzysztof Piwowarczyk Burmistrz Miasta i Gminy Węgorzewo. W naradzie wzięła udział także Pani Jolanta Piotrowska Prezes Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich. Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców reprezentowali: Pan Piotr Gadzikowski - członek Prezydium Krajowej Rady PZD, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego - uczestniczący w naradzie imieniu Pana Eugeniusz Kondrackiego Prezesa Polskiego Związku Działkowców, Pani Mirosława Marks Główny Księgowy KR PZD oraz Pan Mec. Tomasz Terlecki Zastępca Dyrektora Biura Prawnego KR PZD.

W uroczystościach wzięła udział Pani Aniela Smoczyńska reżyser telewizyjny, twórca naszego programu telewizyjnego Rodzinne Ogrody Działkowe Warmii i Mazur emitowanego na antenie TVP- 3 Olsztyn oraz przedstawiciele TVP-3 Olsztyn: Pani Aneta Olender - reżyser TVP-3, Pani Marta Gołąb-Kocięcka - redaktor TVP-3, prowadząca nasz program.

Otwarcia narady dokonał Pan Czesław Wojsław Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. Następnie historię 120-lat ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich przybliżył zebranym Pan Piotr Gadzikowski.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia związkowe: "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców", złote odznaki "Zasłużony Działkowiec", Medale Jubileuszowe z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce przyznane za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych oraz Dyplomy Polskiego Związku Działkowców z okazji Jubileuszu 120lat ogrodów działkowców w Polsce za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku. W bieżącym roku nasze ogrody obchodziły Jubileusze istnienia. Z tej okazji przygotowane zostały okolicznościowe puchary ufundowane przez Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców oraz przez Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie.

Odznakę "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" odebrali: Pan Ryszard Henryk Niedziółka Starosta Kętrzyński oraz Pan Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Złotą odznakę "Zasłużony Działkowiec" otrzymali: Urszula Chojnowska z ROD "Fadom" w Iławie, Wanda Ziemińska z ROD "Krokus" w Starym Olsztynie, Piotr Albin z ROD "Fadom" w Iławie, Zdzisław Dąbrowski z ROD "Fadom" w Iławie, Stanisław Kosin z ROD "Fadom" w Iławie, Antoni Łabuz z ROD "Krokus" w Starym Olsztynie, Jan Majewski z ROD "Sami Swoi" w Barczewie, Wiesław Żebrowski z ROD "Zacisze" w Wójtowie.

Medale Jubileuszowe z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce przyznane za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych otrzymali: Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Krzysztof Piwowarczyk Burmistrz Miasta i Gminy Węgorzewo, Pan Józef Blank Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Pani Jolanta Piotrowska Prezes Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, Pan Adam Żyliński Burmistrz Iławy, Zofia Szczecińska-Biernacka Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie, Pani Danuta Różańska - Skarbnik Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pani Krystyna Pierzchała członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie, Pan Andrzej Urbaniak Pierwszy Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pan Jan Kamiński Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pani Bożenna Grabowska członek Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pan Kazimierz Borkowski członek Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pan Jerzy Giezek członek Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pan Eugeniusz Słowikowski członek Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pan Roman Grzegorz członek Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pan Mirosław Sielewicz członek Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pan Edward Bojko członek Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD, Pani Teresa Kaczyńska - Sekretarz ROD "Relaks" w Ełku. Podziękowania w formie okolicznościowych dyplomów z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce otrzymali najbardziej zasłużeni działacze z naszego Okręgu. Puchary wraz z dyplomami z okazji Jubileuszów istnienia ROD ufundowane przez Prezesa Krajowej Rady wręczył Pan Piotr Gadzikowski członek Prezydium Krajowej Rady PZD: ROD "Łączność" w Olsztynie - 55-lecie, ROD "Mikołaja Kopernika" w Lidzbarku Warmińskim - 45-lecie, ROD "Meblarz" w Wadągu - 40-lecie, ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym - 40- lecie, ROD "Tulipan" w Orzyszu - 40-lecie, ROD "Cyranka" w Mrągowie - 40-lecie, ROD "Fadom" w Iławie - 35-lecia, ROD "Magnolia" w Piszu - 30-lecie.

Puchary i książki od Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie wraz z dyplomami od Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-mazurskiego PZD w Olsztynie wręczył Pan Czesław Wojsław Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD: ROD "Marii Konopnickiej" w Olsztynie - 60-lecie, ROD "Mikołaja Kopernika" w Lidzbarku Warmińskim - 45-lecie, ROD "Miodówko" w Miodówku - 35-lecie. Pani Aneta Olender - reżyser TVP-3, Pani Marta Gołąb-Kocięcka - redaktor TVP-3, prowadząca nasz program oraz Pani Katarzyna Celmer-Lipińska Kierownik Działu Sprzedaży Gazet z Gazety Olsztyńskiej  otrzymały z rąk Prezesa Okręgowego Zarządu książki w podziękowaniu za promowanie idei ogrodnictwa działkowego na terenie Warmii i Mazur.

Następnie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu Gazety Olsztyńskiej na najładniejszy Rodzinny Ogród Działkowy. Nagrody dla laureatów wręczyli: Pani Katarzyna Celmer-Lipińska Kierownik Działu Sprzedaży Gazet z Gazety Olsztyńskiej oraz Pan Michał Cegiełka kierownik działu dom ogród Agroma - fundator nagród. Pierwsze miejsce zdobył ROD "Mikołaja Kopernika" w Lidzbarku Warmińskim. Drugie uzyskał ROD "Witaminy" w Nowym Mieście Lubawskim. Trzecie zdobył ROD "Krokus" w Starym Olsztynie. Przedstawiciele tych ogrodów odebrali nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Pan Józef Blank Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Pani Jolanta Piotrowska Prezes Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, Pan Adam Żyliński Burmistrz Iławy. Wszyscy goście dziękując za zaproszenie zapewnili, że zawsze będą wspierać i pomagać w każdy możliwy sposób rodzinnym ogrodom działkowym na terenie Warmii i Mazur. Pozytywnie ocenili również nasz program telewizyjny i obiecali, że dołożą wszelkich starań, aby jego emisja trwała jak najdłużej dla dobra społeczeństwa działkowego oraz promocji miast i gmin naszego województwa.

Po uroczystej części rozpoczęła się narada. Pierwszą poruszoną sprawą była nowelizacja Statutu PZD, która omówił Pan Mec. Tomasz Terlecki Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD. Przedstawił on najważniejsze zmiany w Statucie PZD na podstawie projektu przyjętego przez Prezydium Krajowej Rady w dniu 28.09.2017, który był dyskutowany na Konferencjach Przedzjazdowych, odbywających się w ostatnim czasie.

Sporo uwagi poświęcono również programowi komputerowemu dla ROD DGCS PZD System. Zasady wprowadzania tego programu w rodzinnych ogrodach działkowych omówiła Pani Mirosława Marks Główna Księgowa Krajowej Rady PZD. Natomiast możliwości i funkcjonalność poszczególnych modułów programu zaprezentował Pan Krzysztof Szymański koordynator programu z ramienia PZD.

Następnym tematem narady były kontakty z mediami. W tej sprawie głos zabrała Pani Aniela Smoczyńska reżyser telewizyjny, twórca naszego programu telewizyjnego Rodzinne Ogrody Działkowe Warmii i Mazur emitowanego na antenie TVP-3 w każdą trzecią sobotę miesiąca (wraz z trzema powtórkami) od lipca bieżącego roku. Pani reżyser opowiedziała zebranym o współpracy z Okręgiem Warmińsko-Mazurskim PZD i zarządami ROD, w których kręcone były materiały do poszczególnych odcinków. Zwróciła uwagę zebranych na to, że obecnie rodzinne ogrody działkowe są jednymi z ostatnich miejsc w naszym kraju, gdzie występuje tak duża bioróżnorodność. To co dla działkowców było i jest tradycją teraz nazywa się ekologią - powiedziała Pani Aniela Smoczyńska. Na razie zaplanowane są odcinki do końca roku. Natomiast tak dobre relacje i współpraca jakie ma Okręg z Panią Smoczyńską na pewno zaowocują kolejnymi programami w roku następnym, jak i w kolejnych latach.

W drugim dniu narady zebrani zostali podzieleni na dwie grupy. Członkowie Zarządów ROD wysłuchali wykładów dotyczących: inwestycji i remontów w ROD, spraw związanych z gospodarką gruntami, dokumentacji statutowej prowadzonej w zarządach ROD oraz zagadnień związanych z przygotowaniem walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Natomiast Księgowe ROD zostały zapoznane z następującymi zagadnieniami: polityka finansowa ROD (wpływy-wydatki, zasady funkcjonowania Funduszu Statutowego, Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, wykorzystywanie majątku Związku, czasowe zajecie terenu ROD), finansowe przygotowanie, prowadzenie oraz rozliczenie inwestycji i remontów w ROD, przygotowanie do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok, materiały finansowe na walne zebrania sprawozdawcze w ROD, odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację finansową.

Inwestycje i remonty w ROD omówili: Pan Czesław Wojsław Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie i Pan Andrzej Urbaniak Oierwszy Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Sprawy związane z gospodarką gruntami przedstawił Pan Jarosław Wołodkiewicz inspektor ds. terenowo-prawnych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Zagadnienia dotyczące dokumentacji statutowej oraz przygotowania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD omówiła Pani Miranda Chojecka Kierownik biura Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD. Natomiast wszystkie zagadnienia księgowe zostały zreferowane przez Panią Martę Rulewską Główną Księgową Okręgu Warmińsko-Mazurskiego.Po każdym z wykładów był czas na pytania w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 DSC 0055

DSC 0077   DSC 0078DSC 0083DSC 0088DSC 0090DSC 0091DSC 0101DSC 0102DSC 0104DSC 0105DSC 0107DSC 0109

DSC 0112DSC 0113DSC 0114DSC 0116DSC 0118DSC 0121DSC 0125DSC 0127DSC 0128DSC 0132

DSC 0134DSC 0136DSC 0138DSC 0140DSC 0141DSC 0143DSC 0144DSC 0147DSC 0148DSC 0151DSC 0153DSC 0154DSC 0156DSC 0158DSC 0166DSC 0167DSC 0171DSC 0172DSC 0174DSC 0175DSC 0176DSC 0177DSC 0179DSC 0181DSC 0185DSC 0186DSC 0189DSC 0192DSC 0194DSC 0199DSC 0203DSC 0206DSC 0208DSC 0209DSC 0210DSC 0211DSC 0214DSC 0215

 DSC 0217DSC 0219

 DSC 0220DSC 0223DSC 0227DSC 0228DSC 0230DSC 0231DSC 0233DSC 0236DSC 0237DSC 0238DSC 0242

DSC 0243DSC 0245DSC 0247DSC 0248DSC 0250DSC 0251DSC 0255DSC 0260DSC 0261DSC 0263DSC 0264DSC 0265DSC 0266DSC 0269DSC 0271DSC 0274

 
 
 
 
Agnieszka Michno
sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku