Home Wszystkie aktualności Aktualności Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD.

Email Drukuj PDF

exclamation-38631 1280Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD.

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD

 

W związku z uchwałami Prezydium KR PZD z dnia 23 stycznia 2018 roku:

  • nr 2/2018 w sprawie budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców,
  • nr 3/2018 w sprawie zlecenia wykonania Projektów architektoniczno-budowlanych obiektów budowlanych służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców, na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków,

Krajowy Zarząd PZD informuje, że wystąpił do biur architektoniczno-projektowych oraz producentów gotowych obiektów o przesłanie ofert na wykonanie projektów lub dostarczenie gotowych obiektów, przeznaczonych na pomieszczenia dla zarządów ROD, a  spełniających następujące kryteria:

  • obiekt budowlany o powierzchni do 25 m2 wraz z tarasem o powierzchni do 12 m2,
  • obiekt budowlany o powierzchni do 35 m2 wraz z tarasem o powierzchni do 12 m2,

Obiekty winny gwarantować możliwość ich całorocznego używania oraz być wyposażone w możliwość przyłączenia m.in. instalacji sanitarnej, elektrycznej i posiadać właściwe zabezpieczenia przed włamaniem. Funkcjonalność obiektu winna zagwarantować pomieszczenie dla zarządu ROD, pomieszczenie na dokumenty(archiwum), pomieszczenie kuchenne i sanitarne.

Po zgłoszeniu ofert przez wykonawców, zostanie wybrana firma, z którą PZD nawiąże współpracę. Zakładamy, że umowa podpisana przez PZD m.in. będzie przewidywała wielokrotną możliwość powielania projektu. Zatem  wybrane projekty będą mogły być wykorzystane przez Zarządy ROD w ramach podjętych przez walne zebrania uchwał w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektów służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców.

Aktualnie bardzo ważną sprawą jest aby temat ten został podjęty przez zarządy ROD, w których brak obiektów na ich siedziby i żeby zostały przygotowane wnioski na zbliżające się walne zebrania w ROD, celem podjęcia tak istotnej decyzji w tej sprawie. Podjęte decyzje dadzą zarządom ROD możliwość szybkiego przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale KR PZD nr 14/III/2015 r. KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD. Wykorzystując projekty architektoniczne, które zostaną udostępnione zarządom ROD lub poprzez posadowienie gotowego obiektu, przyspieszymy budowę ponad 1100 budynków dla zarządów ROD, tak bardzo potrzebnych do normalnej, statutowej działalności zarządu i funkcjonowania ROD.

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Warszawa dnia 1 marca 2018 roku

Źródło: www.pzd.pl

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku