Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD.

Drukuj

exclamation-38631 1280Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD.

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD

 

W związku z uchwałami Prezydium KR PZD z dnia 23 stycznia 2018 roku:

Krajowy Zarząd PZD informuje, że wystąpił do biur architektoniczno-projektowych oraz producentów gotowych obiektów o przesłanie ofert na wykonanie projektów lub dostarczenie gotowych obiektów, przeznaczonych na pomieszczenia dla zarządów ROD, a  spełniających następujące kryteria:

Obiekty winny gwarantować możliwość ich całorocznego używania oraz być wyposażone w możliwość przyłączenia m.in. instalacji sanitarnej, elektrycznej i posiadać właściwe zabezpieczenia przed włamaniem. Funkcjonalność obiektu winna zagwarantować pomieszczenie dla zarządu ROD, pomieszczenie na dokumenty(archiwum), pomieszczenie kuchenne i sanitarne.

Po zgłoszeniu ofert przez wykonawców, zostanie wybrana firma, z którą PZD nawiąże współpracę. Zakładamy, że umowa podpisana przez PZD m.in. będzie przewidywała wielokrotną możliwość powielania projektu. Zatem  wybrane projekty będą mogły być wykorzystane przez Zarządy ROD w ramach podjętych przez walne zebrania uchwał w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektów służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców.

Aktualnie bardzo ważną sprawą jest aby temat ten został podjęty przez zarządy ROD, w których brak obiektów na ich siedziby i żeby zostały przygotowane wnioski na zbliżające się walne zebrania w ROD, celem podjęcia tak istotnej decyzji w tej sprawie. Podjęte decyzje dadzą zarządom ROD możliwość szybkiego przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale KR PZD nr 14/III/2015 r. KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD. Wykorzystując projekty architektoniczne, które zostaną udostępnione zarządom ROD lub poprzez posadowienie gotowego obiektu, przyspieszymy budowę ponad 1100 budynków dla zarządów ROD, tak bardzo potrzebnych do normalnej, statutowej działalności zarządu i funkcjonowania ROD.

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Warszawa dnia 1 marca 2018 roku

Źródło: www.pzd.pl