Home Wszystkie aktualności Aktualności Przetarg w ROD WKRA w Nidzicy

Przetarg w ROD WKRA w Nidzicy

Email Drukuj PDF

images1Informacja o ogłoszeniu przetargu

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „WKRA” w Nidzicy informuje, , że    w dniu 17 lipca 2018r. został ogłoszony pisemny przetarg nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Elektryfikacja ROD „WKRA” – Ogród działkowy Nr II, adres: Bartoszki, gm. Nidzica     dz. Nr 1-288/1 obr. Waszulki”.

Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2018 r. listownie na adres: 13-100 Nidzica ul. 1 Maja 23/27 (wiążąca jest data wpływu oferty do Organizatora) bądź osobiście w dniu 10 sierpnia 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 11.30 pod adresem w biurze Organizatora przetargu, tj. Biuro Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WKRA” w Nidzicy (teren ogrodów działkowych na Bartoszkach – 1 brama wjazdowa w kierunku Bartoszek).

Ogłoszenie o przetargu zostało poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze Organizatora ROD „WKRA” w Nidzicy i na stronie internetowej: OZ PZD w Olsztynie www.ozpzd-olsztyn.pl oraz https://pl- pl.facebook.com/RODWKRANidzica/ .

 

Zarząd ROD „WKRA" w N i d z i c y

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

klauzula RODO

obmiar 1z4

obmiar 2z4

obmiar 3z4

obmiar 4z4

SIWZ

wykaz osób

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku