Home Wszystkie aktualności Aktualności Spotkanie aktywu działkowego PZD - rejon iławski

Spotkanie aktywu działkowego PZD - rejon iławski

Email Drukuj PDF

zdjecie1Na spotkaniu w ośrodku szkoleniowym w ogrodzie ROD "Grządka" w Iławie działkowcy podsumowali w dniu 25.01.2019r, swój wkład pracy w rozwój ogrodów Iławskich, w okresie minionego roku, oraz trwającego jubileuszu 5 - lecia ustawy o ROD. W spotkaniu tym uczestniczył nowo wybrany Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.

 

Tematem spotkania były również pojawiające się sygnały zagrożenia dla istnienia ogrodów działkowych, w otworzeniu Studiów przestrzennego zagospodarowania miast, kosztem ogrodów działkowych. Uczestniczący w tym spotkaniu Burmistrz oraz wieloletni Radny Miasta Edward Bojko, stwierdzili, że zamiaru likwidacji ogrodów nie przewiduje się, lecz planowane jest dodatkowe przeznaczenie nowych terenów pod ogrody.
Na tym corocznym spotkaniu Kolegium Prezesów ogrodów, działacze związkowi, podsumowywali swe działania wynikające z 5-letniego funkcjonowania ustawy o ROD uchwalonej 13.12.2013r. Aktyw działkowy, docenili jej zalety funkcjonowania w terenie.
W okresie tym, realizując szereg ustaw związkowych poprawiających ogólny wizerunek ogrodów działkowych, ustawy te zyskały w tym okresie, szerokie poparcie społeczne tych działań, które przyczyniły się do poprawy ogólnego wizerunku ogrodów. Unowocześnianie tej infrastruktury ogrodowej, w tym okresie, wspierana była funduszem z samorządu miejskiego i dotowana środkami pomocowymi z ZO PZD w Olsztynie
Niby już ustawa istnieje 5 lat, ale dla działkowców okres ten wydaje się, że było to wczoraj, gdzie przy pomocy PZD dużo zrobiono dobrego w ogrodach. Jest i taka prawda, że przez ten okres jesteśmy starsi i bardziej nieufni w przyszłość istnienia ogrodów i ich ciągły rozwój. Czytając informacje prasowe o zagrożeniach dla istnienia ogrodów działkowych. Co jakiś czas z prasy dowiadujemy się, o nowych zapędach przeciwników w sprawie istnienia ogrodów. Starzy działacze Związkowi Iławskich ogrodów, w takiej sytuacji jak twierdzą, że ponownie staną w ich obronie..
Miniony okres dla nowego pokolenia działkowców był bardzo ważnym wydarzeniem w ich twórczości Związkowej, O ten okres młodzi działkowcy przeszkoleni przez weteranów związkowych pełni doceniają to, co ich starsi koledzy wywalczyli 5 lat temu.
Z mojego doświadczenia i w rozmowach z działkowcami rejonu Warmińsko Mazurskiego PZD wynika jedno, tylko dobrze zagospodarowane i systematycznie modernizowane ogrody są w stanie obronić sie przed zakusami ich likwidacji. Jako wieloletni Radny Samorządu Miejskiego mam tą świadomość, że przy manipulowaniu opracowań Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miast, mapami przestrzennymi można zrobić wszystko!

W tegorocznych wyborach do Samorządów Miast posiadają mandat radnego działkowcy, i to oni powinni być strażnikiem trwania naszych ogrodów. Musimy pamiętać o tym, że rodzinne ogrody działkowe to nie tylko korzyści dla społeczności lokalnych, ale i dla samorządów. Przecież tereny te w miastach utrzymywane i modernizowane, są przez Związek i działkowców.W związku z tym nie generują kosztów dla miasta. Działacze Związkowy Iławskich ogrodów, jedno znacznie stwierdzają, że obecna Ustawa o ROD spełnia bardzo ważna role we właściwym funkcjonowaniu miedzy Związkiem działkowców a samorządem miejskim. Jednocześnie uważają, że Związek nie będzie musiał, podejmować kolejnych działań w obronie ogrodów działkowych. Na zakończenie tego spotkania, Pan Burmistrz zapewnił aktyw działkowy, że będzie dbał o rozwój Iławskich ogrodów, ponieważ wywodzi sie z rodziny działkowej.
Spotkanie te zorganizowane było również w sprawie przeszkolenia prezesów do sprawnego przeprowadzenia właściwych wyborów do władz Zwiastowych w ogrodach.

zdjecie2zdjecie3

Wiceprezes ZO PZD w Olsztynie
Przewodniczący Kolegium Prezesów
Ogrodów Działkowych, PZD
Rejonu Iławskiego

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku