Home Wszystkie aktualności Aktualności Posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie w dniu 06.03.2019 r. – relacja

Posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie w dniu 06.03.2019 r. – relacja

Email Drukuj PDF

group-team-meeting-clip-art 331846W dniu 06.03.2019 roku obradowała Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie.

W posiedzeniu Okręgowej Rady uczestniczyło 29 jej członków, Zofia Szczecińska-Biernacka Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej  PZD w Olsztynie, przedstawiciele Jednostki Krajowej PZD: Jadwiga Przygódzka St. Inspektor ds. kadr i administracji, Zofia Rut-Skórzyńska Kierownik Wydziału Prezydialnego oraz Anna Mioduszewska Inspektor w Wydziale Prezydialnym PZD, a także Marta Rulewska Główna Księgowa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD oraz Agnieszka Michno p. o. Kierownika Biura Okręgu.
Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Giezek Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. Na początku posiedzenia uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie działaczy PZD: śp. Stanisława Chodaka - Prezesa Okręgu PZD w Lublinie, który w latach 1981 – 2015 pełnił funkcję członka Krajowej Rady PZD oraz wiceprezesa PZD, a także śp. Marka Sienkiewicza wieloletniego Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Miejski” w Piszu, członka Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie od 2015 roku.
Prezes Okręgu Jerzy Giezek przedstawił aktualną sytuację w Związku. Omówił m. in. najważniejsze zagadnienia  dot.: projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia; programu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska oraz wywozu odpadów z terenów ogrodów działkowych. Wypowiedź uzupełniła Zofia Rut-Skórzyńska Kierownik Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD.
Następnie Prezes Okręgu przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie za rok 2018.
Kolejnym blokiem tematycznym były sprawy finansowo-księgowe. Sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018 i preliminarz Okręgu na 2019 r. omówiła Marta Rulewska Główna Księgowa Okręgu. Następnie głos zabrała Zofia Szczecińska-Biernacka Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie, która przedstawiła wyniki badania sprawozdania finansowego Okręgu za 2018 i preliminarza finansowego Okręgu na 2019 r.
Członkowie Okręgowej Rady zostali zapoznani z Otwartym Planem Pracy Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej i Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie na rok 2019, który będzie podstawą działania organów PZD na szczeblu okręgowym.
Następnie Jerzy Giezek Prezes Okręgu omówił kwestie dotyczące klucza wyborczego na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD, który odbędzie się w roku bieżącym. Wypowiedź uzupełnił Eugeniusz Słowikowski Sekretarz Okręgu. Zgodnie ze wspomnianym kluczem opartym na ilości członków PZD w danym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Okręgu Warmińsko-Mazurskim wybranych zostanie 203 delegatów.
Zagadnienia dotyczące odbywających się w tym roku Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych omówili Prezes Okręgu i Sekretarz Okręgu. Kolejnym tematem poruszanym na posiedzeniu były konkursy w ROD (Okręgowe i Krajowe). Głos w tych sprawach zabrali Jerzy Giezek Prezes Okręgu, Eugeniusz Słowikowski Sekretarz Okręgu, Danuta Różańska Skarbnik Okręgu, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Konkursowej. Jadwiga Przygódzka przedstawiciel Jednostki Krajowej zapoznała zebranych z najistotniejszymi zmianami dot. konkursów Krajowych.
Kolejnym blokiem tematycznym były sprawy inwestycji i remontów w ROD, które przedstawił Piotr Szczerba Inspektor ds. inwestycji zatrudniony w biurze Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie.
Członkowie Okręgowej Rady wzięli udział dyskusji na tematy zawarte w porządku posiedzenia Okręgowej Rady.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 7 projektów uchwał, które zostały uchwalone  jednogłośnie przez członków Okręgowej Rady:
1.    Uchwała Nr 1/XII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 06.03.2019 r. w sprawie wygaszania mandatu członka Okręgowej Rady – ś.p. Marka Sienkiewicza
2.    Uchwała Nr 2/XII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 06.03.2019 r. w sprawie dokooptowania członka Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie.
3.    Uchwała Nr 3/XII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 06.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady i Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie za 2018 r.
4.    Uchwała Nr 4/XII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 06.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.
5.    Uchwała Nr 5/XII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 06.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie na rok 2019.
6.    Uchwała Nr 6/XII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 06.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Otwartego Planu Pracy Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie na 2019 r.
7.    Uchwała Nr 7/XII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 06.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia klucza wyborczego delegatów w ROD na X Okręgowy Zjazd Warmińsko-Mazurski PZD w 2019 r.

DSC 0448

DSC 0446

DSC 0453

Agnieszka Michno
p. o. Kierownika Biura Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku