Home Wszystkie aktualności Aktualności Nowelizacja ustawy śmieciowej w Senacie RP

Nowelizacja ustawy śmieciowej w Senacie RP

Email Drukuj PDF

W dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na terenie ROD.

Po jej uchwaleniu, została skierowana do Senatu RP. Jej rozpatrzeniem zajmą się połączone komisje senackie tj. Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pierwsze posiedzenie ww. komisji odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00. Wezmą w nim udział przedstawiciele PZD – p. Izabela Ożegalska (sekretarz PZD) oraz p. Monika Pilzak (prawnik z Biura Prawnego PZD), które będą reprezentowały interesy ROD i działkowców.

MAP

Źródło: www.pzd.pl

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku