Home Wszystkie aktualności Aktualności Poprawki Senatu RP przyjęte przez Sejm RP

Poprawki Senatu RP przyjęte przez Sejm RP

Email Drukuj PDF

info-803717 1280W dniu 19 lipca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się głosowanie nad poprawkami Senatu RP zgłoszonymi do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do nowelizacji ustawy śmieciowej, senatorowie zgłosili łącznie 17 poprawek, w tym jedną dotyczącą ROD. W szczególności zaproponowano, aby w przypadku braku segregacji odpadów, która będzie dla wszystkich obowiązkowa, opłata „karna” wymierzana przez prezydenta, burmistrza lub wójta gminy nie mogła być mniejsza niż 2- krotność, a większa niż – 4 - krotność liczona od ustalonej przed miasto/ gminę stawki opłaty, a nie od stawki maksymalnej wynikającej z ustawy „śmieciowej”.

Ww. poprawka została przyjęta przez Senat RP. W związku z tym, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Zmiany w ustawie dotyczące ROD i działkowców zostały opisane w Komunikacie KZ PZD z 15.07.2019 r. http://pzd.pl/artykuly/23176/188/KOMUNIKAT.html

MAP

Źródło: www.pzd.pl

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku