Home Wszystkie aktualności Aktualności 17 Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

17 Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

Email Drukuj PDF

odnis logo 2019 0Serdecznie zapraszamy na 17. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, które odbędą się w dniach 25-27 września 2019 r. Zapraszamy wszystkich chętnych działkowców do udziału w warsztatach i wykładach z tematyki ogrodnictwa i ekologii, prowadzonych przez kadrę naukową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Prowadzimy zapisy na następujące wydarzenia:

  1. Kwiatowe zapachowe tabliczki woskowe (warsztaty) – kwiatowa, zapachowa tabliczka woskowa, wykonana z wosku oraz kwiatów suszonych. (Florystyka)

Termin: 25.IX.2019 r. (środa)

Godziny: 9:00 – 10:00

11:00 – 12:00

Liczba miejsc: 11 (w godzinach 9:00 – 10:00)

11 (w godzinach 11:00 – 12:00)

Miejsce zbiórki: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ogrodnictwa, ul. Heweliusza 22, sala 35

 

  1. Aranżacje daliowe (warsztaty) - Na warsztatach wykonamy własne kompozycje z żywych kwiatów dalii oraz innego dostępnego materiału roślinnego. Prace po warsztatach wyeksponowane będą na 7. Olsztyńskiej Wystawie Dalii. (Florystyka)

 

Termin: 27.IX.2019 r. (piątek)

Godziny: 16:00 – 17:30

Liczba miejsc: 7

Miejsce zbiórki: Wydział Biologii i Biotechnologii, Szklarnia ul. Heweliusza 22

3.   Mokradła - cud natury, ich rola w krajobrazie i życiu człowieka (prezentacja i pokaz) - Prezentacja charakterystycznych utworów organicznych (torfów wysokich, przejściowych i niskich, gytii, mułów, murszy torfowych i gytiowych) i utworów mineralnych, występujących w glebach położonych na obszarach młodoglacjalnych. Pokaz profili głównych typów gleb Polski. Prezentacja multimedialna, dotycząca roli gleb hydrogenicznych w środowisku (pokaz walorów przyrodniczych gleb organicznych). Przedstawienie możliwości gospodarczego wykorzystania gleb mineralnych i organicznych (pokaz gleb na terenach młodoglacjalnych okolic Kortowa. Podczas warsztatów terenowych przewidziany jest pokaz oznaczania odczynu gleby i określenie barwy poziomów genetycznych gleb. (Gleboznawstwo)

Termin: 27.IX.2019 r. (piątek)

Godziny: 8:00 – 11:00

Liczba miejsc: 9

Miejsce zbiórki: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Plac Łódzki 3, blok 40 (I p), sala 118

4.   Jak szczepić i okulizować drzewa i krzewy owocowe? (warsztaty) - Szczepienie i okulizacja drzew i krzewów owocowych – praktyczne wykonanie podstawowych metod. Przygotowanie materiału roślinnego do szczepienia i okulizacji. Przeszczepianie starych drzew owocowych. Szczepienie mostowe – metoda ratowania drzew i krzewów owocowych uszkodzonych mechanicznie i przez mróz. (Sadownictwo)

Termin: 26.IX.2019 r. (czwartek)

Godziny: 13:00 – 15:00

Liczba miejsc: 7

Miejsce zbiórki: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ogrodnictwa, ul. Heweliusza 22, ogród

 

5.   Co w trawie piszczy czyli pospolite i chronione gatunki w naszym otoczeniu (wykład) - Wokół nas żyje wiele gatunków roślin i zwierząt. Wiele z nich jest często błędnie nazywanych bądź mylonych z innymi podobnymi. Wykład ma za zadanie zweryfikować te błędy jak i zapoznać z różnorodnością świata ożywionego w bezpośredniej styczności z ludźmi. (Ekologia)

Termin: 27.IX.2019 r. (piątek)

Godziny: 19:00 – 20:00

Liczba miejsc: 19

Miejsce zbiórki: Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódzki 3, sala 316

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy przyjmuje instruktor ds. ogrodniczych Sebastian Borzymowski pod nr. telefonu . 89 527 55 12 w. 25.

Zapisy będą przyjmowane do 23.09.2019 r. (poniedziałek) do godziny 12:00.

 
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku