Home Wszystkie aktualności Aktualności Wyrok WSA – informacja publiczna w ROD w ograniczonym zakresie

Wyrok WSA – informacja publiczna w ROD w ograniczonym zakresie

Email Drukuj PDF

law-1898963 640Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz kolejny stwierdził, że obowiązki ROD w zakresie udostępniania informacji publicznej zasadniczo obejmują działalność finansowąz zakresu rozliczenia dofinansowania dotacji lub wykonywania zadań zleconych z udziałem środków publicznych, a nie całość funkcjonowania ROD. Ostatnio orzeczenie w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim – sygnatura akt: II SAB/Go 124/19

Należy podkreślić, że Polski Związek Działkowców zawsze stał na stanowisku, aby rozliczenia środków publicznych, jakie otrzymują ROD były jasne i transparentne. I do tego zobowiązywał wszystkie ROD. Jednak zgłaszane do ROD wnioski o udzielanie informacji publicznej wielokrotnie wykraczały poza obowiązki wynikające z przepisów. Co więcej – oczekiwania od społecznie działających organów takiej formy realizacji zadań, jak od profesjonalnych organów administracji publicznej, budziły kontrowersje. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że sfinalizowanie tych zapytań skutkowałoby dużą ilością pracy i generowało poważne wydatki, na które najzwyczajniej ROD nie były i nie są przygotowane.

Podkreślić należy, że kwestie związane z finansami ROD są przedstawiane na walnych zebraniach, w których udział biorą członkowie Polskiego Związku Działkowców. Dodatkowo wszelkie informacje, w tym też uchwały dotyczące finansów i opłat podejmowane przez walne zebrania są wywieszane na tablicach informacyjnych znajdujących się w ROD. W ten sposób każdy użytkownik działki może się z tym informacjami zapoznać. Zarząd ROD zapewnia działkowcom także uzyskanie informacji dotyczących finansów w ROD podczas pełnionych w biurze Zarządów ROD dyżurów.  

Źródło: www.pzd.pl

 
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku