Home Wszystkie aktualności Aktualności Relacja z posiedzenia Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie w dniu 09.10.2019 r.

Relacja z posiedzenia Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie w dniu 09.10.2019 r.

Email Drukuj PDF

group-team-meeting-clip-art 331846Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu Jan Miszkiel. Przywitał członków Okręgowej Rady, Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która w całym składzie została zaproszona na posiedzenie Okręgowej Rady.

Następnie Prezes Jan Miszkiel wręczył medale z okazji Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Medalami uhonorowani zostali Sławomir Nawrocki z ROD „400-lecia Gołdapi” z Gołdapi oraz Edward Bojko z ROD „Podleśny” w Iławie.

Następnie nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze członkom Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Zaświadczenia wręczyli Prezes Okręgu Jan Miszkiel, I Wiceprezes Jerzy Giezek oraz Wiceprezes Roman Grzegorz.

Aktualną sytuację w Związku omówił Prezes Jan Miszkiel.

Prezes Jan Miszkiel omówił sprawę; poinformował o zmianie terminu Zjazdu Krajowego z 06-07 grudnia został zmieniony na 18 października – wyjaśnił okoliczności zaistniałej sytuacji. Przedstawił 7 programów funkcjonujących w PZD:
- Program Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów działkowych – ROD XXI wieku.
- Otwarty Program Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
- Program budowy siedzib dla zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
- Otwarty Program Rozwoju ROD.
- Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin.
- Otwarty Program Oświatowy PZD.
- Otwarty program bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach PZD.

Prezes Jan Miszkiel przedstawił projekty stanowisk przygotowanych na Krajowy Zjazd PZD. Poinformował również, że ewentualne zmiany w Statucie PZD zostaną wprowadzone na nadzwyczajnym zjeździe, który zaplanowano na przyszły roku; będą konsultacje dotyczące ewentualnych zmian w Statucie PZD. Zaapelował o przekazywanie propozycji zmian do biura Okręgu na piśmie.

Następnie Prezes Jan Miszkiel przedstawił najważniejsze zagadnienia dot. Programu działalności Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie na lata 2019-2022. Następie poinformował o konieczności powołania komisji ds. bezpieczeństwa – omówił Uchwałę Nr 4/XXX/2019 KR PZD z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Otwartego programu bezpieczeństwa w ROD".

I Wiceprezes Jerzy Giezek przedstawił zagadnienie i szczegóły wdrażania ustawy śmieciowej. Przedstawił główne sprawy i problemy, z którymi Ogrody i działkowcy będą musieli się zmierzyć. Co udało się wywalczyć PZD w ramach konsultacji podczas uchwalania zmian w ustawie.

Informacja o reklamacjach pobrań wód podziemnych i pobór wód powierzchniowych przedstawił Wiceprezes Roman Grzegorz omówił zasady opłat za pobór wód. Wyjaśnił, które ze składników opłat można zaskarżać, reklamować. Wyjaśnił na jakich podstawach można dokonać reklamacji – interpretacja zapisów ustawy o ROD, na jaki artykuł ustawy się powoływać.

Następnie Prezes Jan Miszkiel przedstawił podstawowe informację organizacyjne dot. narady dla Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnej ROD
w Waplewie zaplanowanej na 19-20 października br.

Główna Księgowa Okręgu Marta Rulewska przedstawiła sprawy finansowo-księgowe.

Inspektor ds. terenowo-prawnych Okręgu Mateusz Piątkowski omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej gruntów w Okręgu.

Inwestycje i remonty w ROD omówiłWiceprezes Roman Grzegorz. Przedstawił najważniejsze zagadnienia i procedury prowadzenia inwestycji w ROD. Omówił również najczęściej popełniane błędy podczas starania się o dotacje z Okręgowego Zarządu.

Sekretarz Okręgu Eugeniusz Słowikowski omówił sprawę powołania komisji problemowych. Ustalono składy zespołów do kontroli w ROD oraz komisji mediacyjnej.

Szkolenia społecznych instruktorów ogrodniczych i działkowców w ramach realizacji "Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin" w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZDprzedstawił Instruktor ds. ogrodniczych zatrudniony w biurze Okręgu Sebastian Borzymowski. Omówił najważniejsze założenia programu. Przedstawił również założenia okręgowej wersji tego programu. Poinformował Okręgową radę o kolejnych zaplanowanych szkoleniach.

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie podjęte zostały następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1/II/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie
  z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji ds. bezpieczeństwa;
 • Uchwała Nr 2/II/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie
  z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: powołania zespołów do kontroli w ROD w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD;
 • Uchwała Nr 3/II/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie
  z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji mediacyjnej.

DSC 0363

 

DSC 0359

DSC 0361

DSC 0362

 

DSC 0371

DSC 0372

DSC 0387

DSC 0401

DSC 0416

DSC 0450

DSC 0431

DSC 0452

 

DSC 0457

DSC 0467

 

 

DSC 0479

DSC 0487

DSC 0496

DSC 0519

 

DSC 0539

DSC 0455

DSC 0469

DSC 0474

 

DSC 0476

DSC 0482

DSC 0522

DSC 0530

DSC 0540

DSC 0543

 

Agnieszka Michno
Dyrektor Biura Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

 • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • 38.176 działek,
 • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku