Home Wszystkie aktualności Aktualności Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD

Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD

Email Drukuj PDF

info-31211 1280Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 r. przyjął najnowsze wytyczne określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz nowe wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań wraz z załącznikami. Przyjęcie nowych wytycznych zostało podyktowane początkiem nowej kampanii sprawozdawczej w ROD i wyjaśniają kwestie, które w związku z ostatnimi zmianami Statutu PZD obowiązują dopiero od tego roku.

Co więcej Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że w związku z planowaną na 2020 rok, kolejną nowelizacją Statutu PZD, przyjęte wytyczne, inaczej niż w poprzednich latach, zostały przewidziane tylko na bieżący rok, a nie jak w przeszłości dla wszystkich kampanii sprawozdawczych odbywających się w kadencji.

Na tym samym posiedzeniu Krajowy Zarząd PZD przyjął również drugi dokument zawierający wytyczne dla Okręgowych Zarządów PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych PZD w 2020 roku

Wzorem lat ubiegłych wytyczne dla zarządów ROD zostaną wydrukowane i dostarczone do każdego ogrodu działkowego w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdego zarządu i komisji rewizyjnej ROD.

Natomiast tradycyjne zaproszenia na walne zebrania w formie kartek pocztowych, tak jak w poprzednich latach również zostaną wydrukowane i dostarczone do Okręgowych Zarządów w ilości zgodnej ze zgłoszonym przez nie zapotrzebowaniem. Zarządy ROD powinny mieć możliwość odbioru zaproszeń już na początku przyszłego roku.

Wytyczne zostaną ponadto opublikowane w najbliższym wydaniu Biuletynu Informacyjnego, który również powinien trafić do ogrodów w styczniu 2020 r.

Źródło: www.pzd.pl

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku