Home Wszystkie aktualności Aktualności Ograniczenia w korzystaniu z działek w ROD

Ograniczenia w korzystaniu z działek w ROD

Email Drukuj PDF

sign-3228713 640Do Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców coraz częściej napływają niepokojące sygnały z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, że pomimo istniejących ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD oraz dostępie do terenów i infrastruktury w ROD niektórzy działkowcy zupełnie nie stosują się do obowiązujących przepisów - organizują spotkania towarzyskie, sąsiedzkie grille, „majówki” z udziałem wielu osób niespokrewnionych, z całkowitym pominięciem obostrzeń dotyczących dystansowania się, zasłania ust i nosa i zakazu zgromadzeń. 

 

Do ROD zapraszane są osoby trzecie, które wraz z działkowcami uczestniczą w biesiadach organizowanych na działkach. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą tak nieodpowiedzialne zachowanie dla uczestników tych biesiad oraz dla innych działkowców w ROD. Taką lekceważącą postawą zarówno działkowcy jak i ich goście nie tylko naruszają przepisy związkowe i powszechnie obowiązujące obostrzenia, ale przede wszystkim narażają na utratę zdrowia siebie, pozostałych działkowców oraz ich rodziny.

Z posiadania działki w ROD wynikają nie tylko uprawnienia i korzyści. Obowiązkiem każdego działkowca jest przestrzegać ustawy o ROD, Regulaminu ROD i Statutu PZD w zakresie określonym w ustawie, przestrzegać zasad współżycia społecznego. Każdy działkowiec powinien więc wiedzieć dokładnie, co wolno, a czego nie wolno robić na terenie ROD.

Obecnie dostęp do ROD reguluje uchwała nr 107/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD, zgodnie z którą w dalszym ciągu w ROD obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD) oraz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami.

Zgodnie z powyższym na działkę można wybrać się z domownikami i najbliższą rodziną, z którą mamy kontakt na co dzień. Zapraszanie znajomych, organizowanie imprez w towarzystwie przyjaciół jest obecnie niedopuszczalne.

Apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z działek. Przypominamy, że niestosowanie się do Regulaminu ROD, uporczywe wykraczanie przez działkowców przeciwko porządkowi ogrodowemu może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

Monika Pawlińska/ Wydział Prezydialny

Warszawa, 25.05.2020

Źródło: www.pzd.pl

 
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku