Home Wszystkie aktualności Aktualności INFORMACJA Z POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY

INFORMACJA Z POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY

Email Drukuj PDF

miniaturaW dniu 24 czerwca 2020 r. obradowała Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie. Spotkanie odbyło się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie z zachowaniem reżymu sanitarnego. W posiedzeniu uczestniczyło 28 członków Okręgowej Rady.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu Jan Miszkiel. Przedstawił porządek posiedzenia OR, który zasłał przyjęty jednogłośnie przez członków OR.

Okręgową Komisję Rewizyjną reprezentowała Przewodnicząca Barbara Seroka-Piotrowska.

Tematyka posiedzenia obejmowała aktualną sytuację w Związku. Omówiono Uchwały Krajowego Zarządu PZD z dnia 3 czerwca 2020 r. dotyczące: szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii; w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania Walnych Zebrań w niektórych ROD, a także w sprawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla zarządów ROD w latach 2018-2020.

Członkowie OR zostali zapoznani również z informacją Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie dot. funkcjonowania ROD i organów PZD w czasie epidemii.

Podjętych zostało 5 Uchwał.

OR wygasiła mandat Panu Leonowi Byczkowi z ROD „Cyranka” w Mrągowie, w jego miejsce dokooptowano nowego członka Pana Andrzeja Zuzgę z ROD „Magnolia” w Piszu.

OR podjęła także Uchwałę nr 3/IV/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie. Zmiana dotyczyła wprowadzenia możliwości odbywania posiedzeń także w formie zdalnej. Obecna sytuacja w kraju wymaga wprowadzania nowoczesnych metod komunikacji celem ochrony zdrowia i życia działaczy PZD.

Główna Księgowa Okręgowego Zarządu Marta Rulewska przedstawiła zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2019 r. oraz zbiorczy preliminarz finansowy ROD na 2020 r.,
a Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Barbara Seroka-Piotrowska zapoznała zebranych z protokołem Komisji dot. zbiorczego sprawozdania ROD oraz zbiorczego preliminarza.

Członkowie Okręgowej Rady zostali szczegółowo zapoznani i omówili podczas dyskusji Uchwałę Nr 120/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 21.03.2020 r. w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania Walnych Zebrań w niektórych ROD.

Sekretarz OZ Eugeniusz Słowikowski poinformował członków OR, że w związku z stanem epidemii odwołane zostały konkursy Okręgowe i Krajowe „Rodzinny Ogród Działkowy Roku – 2020 ” i „Wzorowa Działka Roku – 2020”.

Okręgowa Rada zajęła się także zagadnieniem dotyczącym funkcjonowania Kolegiów Prezesów w nowej kadencji.

Tematykę związaną z wywozem odpadów z terenu ROD omówił I Wiceprezes Okręgu Jerzy Giezek.

Zagadnienia związane z pozwoleniami wodnoprawnymi i gospodarką wodną w ROD, a także inwestycjami i remontami w ROD przedstawił Wiceprezes Okręgu Roman Grzegorz.

Sytuację terenowo prawną ROD w Okręgu Warmińsko-Mazurskim przedstawił inspektor
ds. terenowo-prawnych Mateusz Piątkowski.

Zagadnienia związane z organizacją szkoleń dla nowych działkowców omówił instruktor
ds. ogrodniczych Sebastian Borzymowski.

Tematykę dotyczącą wzmożonego zapotrzebowania na działki w ROD oraz zjawisko występowania działek nieużytkowanych w latach 2016-2019 przedstawiła Dyrektor Biura Okręgu Agnieszka Michno.

DSC 0500

DSC 0512  kopia

DSC 0544

DSC 0558

Opracowała
Agata Cizio
Inspektor ds. Administracyjnych

 
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku