Home Wszystkie aktualności Aktualności Sposoby i terminy składania sprawozdań finansowych ROD za 2009 rok do OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD

Sposoby i terminy składania sprawozdań finansowych ROD za 2009 rok do OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD

Email Drukuj PDF
1) osobiście w terminie bez zgłoszenia przyjazdu

Olsztyn 15-19.03.2010 (poniedziałek - piątek)
godz. 730-1530
miejsce: biuro OZ w Olsztynie
Ełk        26-27.03.2010 (piątek - sobota)
piątek od godz. 800 do soboty godz. 1230
miejsce: Hotel Villa Eden, ul. Armii Krajowej 19A

2) osobiście po uzgodnieniu dokładnego terminu - pozostałe dni

poniedziałek - piątek w godz. 730-1530
miejsce: biuro OZ w Olsztynie

3) za pośrednictwem poczty – przyjęcie bilansu zostanie potwierdzone pocztą (należy podać adres do korespondencji)

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne sprawozdania finansowe wraz z protokołem Ogrodowej Komisji Rewizyjnej, stwierdzającym czy sprawozdanie finansowe kwalifikuje się do przyjęcia oraz uchwałą zatwierdzającą Walnego Zebrania.
Bilanse z Ogrodów, w których nie odbyły się Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w terminie wyznaczonym do składania sprawozdań finansowych wyjątkowo będą przyjmowane bez uchwały. Sprawozdania te będą traktowane jako przyjęte warunkowo. Uchwałę zatwierdzającą należy dostarczyć do OZ PZD niezwłocznie po odbytym Zebraniu.

* Preliminarz finansowy wraz z uchwałą Walnego Zebrania zatwierdzającą należy dostarczyć niezwłocznie po odbytym Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku